O opiece długoterminowej w praktyce.

O opiece długoterminowej w praktyce.

2024-01-26 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Około 350 przedstawicieli zawodów medycznych zaangażowanych w opiekę długoterminową uczestniczy w konferencji naukowo-szkoleniowej pod hasłem „Opieka długoterminowa w praktyce”. Wydarzenie realizowane pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, w ramach cyklu konferencji poświęconych tej tematyce, zawitało dzisiaj w mury Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Sprawnie i efektywnie działająca służba zdrowia wydaje się kluczowym ogniwem w systemie zabezpieczenia społeczeństwa. Jest to zagadnienie szczególnie ważne w kontekście wyzwań, z jakimi trzeba nam się mierzyć, a przede wszystkim w obliczu coraz poważniejszego problemu starzenia się ludności. Wystarczy bowiem zauważyć, że zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego osoby w wieku senioralnym stanowią niemal 26% ogółu mieszkańców Polski. Jeszcze 15 lat temu wskaźnik ten był niższy o 8 punktów procentowych, a prognozy na kolejne lata jednoznacznie potwierdzają dalszy, wyraźny trend wzrostowy – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger, która wzięła udział w konferencji.

 

Cały cykl wydarzeń poświęcony zagadnieniu opieki długoterminowej przygotowany został wspólnie przez: Katedrę Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Małopolską Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz Vicommi Media.

Dziękuję pomysłodawcom tej ważnej inicjatywy i wszystkim, którzy wnieśli nieoceniony wkład w organizację sympozjum. Słowa szczerej wdzięczności kieruję również do prelegentów, którzy będą dzielić się z nami swoją specjalistyczną wiedzą, cennym doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami. Program konferencji jest imponujący, a zapowiedziane referaty świadczą o kompleksowym ujęciu tematu – przekazuje wicewojewoda Elżbieta Achinger.

 

Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: dr n. o zdrowiu Mariola Rybka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, Urszula Kalemba – konsultant wojewódzka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej w województwie małopolskim, dr n. med. Tadeusz Wadas – przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Tomasz Gniadek – dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta.  

Podczas wykładów i szkoleń poruszane były zagadnienia dotyczące praktycznych rozwiązań najważniejszych problemów i wyzwań pielęgniarek i opiekunów medycznych realizujących opiekę długoterminową.

Opieka długoterminowa skierowana jest do pacjentów obłożnie i przewlekle chorych. Niesie ze sobą wyzwania dotyczące między innymi przewlekłego bólu u pacjentów czy zakażeń.

Więcej na temat konferencji: https://opiekawpraktyce.pl/krakow/

 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki Kraków