Marek Gajowy wyznaczony do pełnienia funkcji wójta Spytkowic.

Marek Gajowy wyznaczony do pełnienia funkcji wójta Spytkowic.

2024-01-19 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Rekomendowałem Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi zmianę na stanowisku pełniącego obowiązki wójta gminy Spytkowic. Wielokrotnie wskazywałem na wątpliwości przy powołaniu „tymczasowego” wójta po objęciu mandatu posła przez Mariusza Krystiana. Nowo powołany pełniący obowiązki wójta został wybrany na zastępcę wójta tuż przed wyborami. Wobec wątpliwości, które mogą się wiązać z takim mechanizmem, uznałem za stosowne zaproponowanie nowej osoby. Premier zaakceptował kandydaturę Pana Marka Gajowego, który od dziś będzie pełniącym obowiązki wójta gminy Spytkowice – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

 

Dziś w Urzędzie Gminy Spytkowice II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek przekazał Markowi Gajowemu decyzję premiera.

 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta/ burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

 

Wnioskiem z 9 stycznia 2024 roku, przekazanym za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewoda Krzysztof Jan Klęczar wystąpił o odwołanie Krzysztofa Byrskiego z funkcji pełniącego obowiązki wójta gminy Spytkowice i powołanie na to stanowisko Marka Gajowego. Premier Donald Tusk przychylił się do tej propozycji, cofając Krzysztofowi Byrskiemu z dniem 18 stycznia 2024 roku wyznaczenie do pełnienia funkcji wójta gminy Spytkowice i wyznaczając Marka Gajowego do pełnienia tej funkcji od 19 stycznia 2024 roku.

 

Życzę Panu Markowi Gajowemu wszelkiej pomyślności w pełnieniu funkcji wójta gminy Spytkowice. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie służy pełnym wsparciem. Dziękuję Panu Premierowi za przychylenie się do zmian, które zaproponowaliśmy, a które były w tym zakresie potrzebne – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

Marek Gajowy urodził się w 1987 roku. Związany jest z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie ukończył studia inżynierskie i magisterskie na kierunku mechanika i budowa maszyn. W 2018 roku obronił tam doktorat na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. W Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR AGH pełnił funkcje asystenta, a następnie adiunkta. W latach 2021-2023 był także zastępcą kierownika ds. badawczo-rozwojowych w projekcie NCBiR. W latach 2014-2018 był radnym Rady Gminy Spytkowice, a później radnym Rady Powiatu Wadowickiego. Jest prezesem Fundacji Herbu Ostoja oraz organizatorem kwest na rzecz ratowania zabytków nekropolii.

 

Wyrażam przekonanie, że Pan Doktor Marek Gajowy spełnia wszystkie warunki konieczne, by wykonywać zadania i kompetencje wójta gminy Spytkowice, a jego kwalifikacje są wystarczające dla sprawnego i rzetelnego wykonywania powierzonej mu funkcji – podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.