Gmina Myślenice z promesą w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.

Gmina Myślenice z promesą w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.

2023-12-19 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

IX edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych poświęcona modernizacji infrastruktury oświetleniowej została rozstrzygnięta. Na liście gmin zakwalifikowanych do promesy znalazła się również Gmina Myślenice, która w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” otrzyma ponad pół miliona złotych na wymianę opraw oświetleniowych.

Do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę operowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego mogły zgłaszać się gminy oraz związki międzygminne, składając jeden wniosek w celu pozyskania dofinansowania na modernizację infrastruktury oświetleniowej. Złożony wniosek mógł opiewać maksymalnie na kwotę 4 milionów złotych, które w założeniu miały zostać przeznaczone na realizację projektów związanych z wymianą oświetlenia, a w efekcie poprawę efektywności energetycznej oraz obniżenie jego energochłonności.

 

Spośród wysłanych wniosków wyłonionych zostało 1214 inwestycji, a w tym szerokim gronie znalazło się również zadanie zgłoszone przez Gminę Myślenice.

 

Gmina Myślenice wnioskowała o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenach użyteczności publicznej w Gminie Myślenice”. Zgodnie ze zgłoszeniem, zadanie to obejmować ma wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w celu zapewnienia zgodności z ustaloną normą PN-EN oraz zastosowanie wysokosprawnych energetycznie opraw LED. Oprawy oświetleniowe będą posiadać również aktualne certyfikaty ENEC, ENEC+ oraz ZD4i, ale też gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji.

 

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, wskutek czego Gmina Myślenice otrzyma w ramach programu promesę wstępną w wysokości 505 600,00 zł, co daje 80% szacowanych kosztów związanych z realizacją inwestycji. Reszta deklarowanej kwoty, opiewająca na 126 400,00 zł, zostanie pokryta ze środków własnych gminy. Całkowita wartość inwestycji wynosi zatem 632 000,00 zł. 

 

źródło: UM Myślenice.