Złote Odznaki Honorowe dla działaczy antykomunistycznych.

Złote Odznaki Honorowe dla działaczy antykomunistycznych.

2023-12-08 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dziś świąteczne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. W spotkaniu wzięli udział m.in. wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz i Iwona Gibas z zarządu województwa.

Podczas spotkania najbardziej zasłużeni członkowie Rady otrzymali z rąk Iwony Gibas z zarządu województwa Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyże Małopolski. Jest to honorowe wyróżnienie za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu. Złote Odznaki otrzymali: Krzysztof Bzdyl, Piotr Hlebowicz, Jan Franczyk i pośmiertnie Jacek Smagowicz.

Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski jest szczególnym wyróżnieniem. Przyznając je Krzysztofowi Bzdylowi, Piotrowi Hlebowiczowi, Janowi Franczykowi i śp. Jackowi Smagowiczowi chcemy wyrazić wdzięczność za wieloletnie aktywne działania na rzecz upamiętnienie działań środowisk opozycyjnych i ofiar reżimu komunistycznego, a tym samym docenić ich wyjątkową postawę

– mówiła Iwona Gibas.

Warto podkreślić, że podczas spotkania wicewojewoda Ryszard Pagacz wręczył Medal „Pro Patria”. Uhonorowana została nim Iwona Gibas. Odznaka, ustanowiona zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 1 września 2011 r., przyznawana jest osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewódzka Rada Konsultacyjna została powołana na podstawie ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, zarządzeniem Wojewody Małopolskiego 8 grudnia 2017 r.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie wniosków o potwierdzenie nadania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Rada podejmuje również inicjatywy zmierzające do integracji środowisk opozycyjnych. Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji znajdziesz na naszych partnerskich portalach (kliknij w logo):