Obywatel Kazachstanu zatrzymany w Łapanowie wróci do ojczyzny

Obywatel Kazachstanu zatrzymany w Łapanowie wróci do ojczyzny

2023-12-08 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Wczoraj rano funkcjonariuszom Placówki SG w Tarnowie przekazano obywatela Kazachstanu wraz z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Bochni o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 32-letni mężczyzna został zatrzymany w m. Łapanów, po przeprowadzonej kontroli legalności pobytu na terytorium RP przez funkcjonariuszy Policji KPP w Bochni.

Cudzoziemiec przebywał w Polsce na podstawie węgierskiej wizy krajowej ważnej w okresie 14.02.2023 r. do 13.02.2024 r. jednokrotnej wydanej na 30 dni pobytu. Kazach wjechał do strefy Schengen w połowie marca tego roku i na podstawie posiadanej wizy był uprawniony do maksymalnie 30-to dniowego pobytu na Węgrzech oraz innych państw obszaru Schengen. Mężczyzna do Polski wjechał pod koniec listopada br., nie posiadając żadnego tytułu upoważniającego go do wjazdu i pobytu w naszym kraju. W związku z tym pobyt cudzoziemca był nielegalny.

Dodatkowo w trakcie prowadzonych wobec mężczyzny czynności służbowych okazało się, że dane zatrzymanego obywatela Kazachstanu figurowały w bazach danych, jako obywatela państwa trzeciego podlegającego decyzji nakazującej powrót do ojczyzny.

Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał wobec cudzoziemca decyzję  zobowiązaniu do powrotu w terminie 8 dni z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP oraz strefy Schengen przez okres dwóch lat od dnia jej wykonania.

 

źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej.

Więcej informacji znajdziesz na naszych partnerskich portalach (kliknij w logo):