Zasłużeni dla Małych Ojczyzn.

Zasłużeni dla Małych Ojczyzn.

2023-12-02 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się dziś uroczystość wręczenia Srebrnego i Brązowych Krzyży Zasługi. Dekoracji dokonał I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Odznaczenia zostały przyznane na mocy postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za upamiętnianie historii oraz za działalność społeczną i charytatywną.

Wręczone dzisiaj odznaczenia pokazują, jak ważna jest Państwa działalność. Dbanie o lokalną społeczność, krzewienie historii o Żołnierzach Niezłomnych czy rozwój sportu to ważne zadania. Dziękuję za Państwa zaangażowanie w podejmowaną pracę. Te odznaczenia niech będą wyrazem wdzięczności za podejmowany trud oraz wkładane w pracę serce – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został Bogusław Paś. Patriota i społecznik, wieloletni radny oraz przewodniczący Rady Gminy Klucze, członek prezydium Międzyregionalnej Małopolskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.


Za zasługi w upamiętnianiu historii Polski Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została Elżbieta Głuc, która swoje życie poświęciła popularyzowaniu historii wujka Jana Sałapatka ps. „Orzeł”, jednego z najdłużej walczących z komunizmem Żołnierzy Niezłomnych.

Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczony został Stanisław Gaura. Członek Prezydium Powiatu ZOP ZOSP, prezes ZOG ZOSP w Zembrzycach, prezes jednostki OSP w Tarnawie Dolnej.

Za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został Edward Niepsuj. Od 30 lat czynnie związany z promocją sportu i niesionych przez niego wartości. Od wielu lat wspiera finansowo i rzeczowo instytucje oświatowe, kościelne, pomocowe oraz kluby sportowe.  

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.