Zanieczyszczenia po pożarze w Siemianowicach Śląskich wpłyną do małopolskich rzek.

Zanieczyszczenia po pożarze w Siemianowicach Śląskich wpłyną do małopolskich rzek.

2024-05-12 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał informacje do WIOŚ w Krakowie, że zanieczyszczenia po wczorajszym pożarze w Siemianowicach Śląskich przedostały się do rzek na terenie województwa śląskiego i wpłyną do rzek na terenie województwa małopolskiego.

 

Po otrzymaniu tej informacji wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar niezwłocznie polecił KW Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie podjęcie natychmiastowych działań, oraz monitorowanie sytuacji.

 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie