Szkolenie o charakterze wojskowym.

Szkolenie o charakterze wojskowym.

2024-05-10 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

W dniach od 11.05. do 12.05.2024r. na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska zostanie zorganizowane szkolenie o charakterze wojskowym w postaci przemarszu po wyznaczonej trasie pomiędzy miejscowościami: Lgota, Wysoka, Kalwaria Zebrzydowska oraz Barwałd Górny.

Urząd Miasta otrzymał pismo od Dowódcy 112 batalionu lekkiej piechoty w Oświęcimiu (112 blp), Pana Pułkownika Piotra SALACHNY informujące, że w dniach od 11.05. do 12.05.2024r. na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska zostanie zorganizowane szkolenie o charakterze wojskowym w postaci przemarszu po wyznaczonej trasie pomiędzy miejscowościami: Lgota, Wysoka, Kalwaria Zebrzydowska oraz Barwałd Górny.
Celem szkolenia będzie prowadzenie zintegrowanych działań taktycznych w stałym rejonie odpowiedzialności 112 blp w Oświęcimiu, o charakterze powszechnym, permanentnym i nieliniowym.
Podczas szkolenie nie przewiduje się użycia środków pozoracji pola walki. Organizator szkolenia – D-ca 112 blp w Oświęcimiu, bierze pełną odpowiedzialność za jego przebieg, zabezpieczy teren na czas jego organizacji oraz usunie wszelkie oznakowania i śmieci po jego zakończeniu. Szkolenie nie spowoduje wstrzymania ani utrudnień w ruchu drogowym. W szkoleniu weźmie udział ok. 100 żołnierzy.
W związku z powyższym Urząd Miasta zwraca się z uprzejmą prośbą do Państwa o zgłaszanie do urzędu powstałych problemów czy utrudnień w związku z realizacją tego szkolenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Źródło: UM Kalwaria Zebrzydowska