Małopolska ma plan na wodór!

Małopolska ma plan na wodór!

2024-02-14 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Zakończyły się prace nad propozycją Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do 2030 roku. To istotny krok w kierunku uregulowania i usystematyzowania działań związanych z polityką wodorową, która stała się obszarem szczególnego zainteresowania w odniesieniu do budowania europejskich ekosystemów innowacyjności. Teraz nadszedł czas na przeprowadzenie konsultacji społecznych celem nadania Planowi ostatecznego kształtu, co pozwoli rozpocząć realizację zawartych w nim założeń.

Ostatnie dwa lata to okres intensywnych działań władz samorządowych na rzecz stworzenia w regionie silnych fundamentów pod rozwój wodoru. Powołanie Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych, nieformalnego ciała o charakterze doradczo-opiniotwórczym, poprzedziło utworzenie Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej i objęcie przez Małopolskę roli współkoordynatora Projektu Pilotażowego Hydrogen (H2) w ramach Inicjatywy Awangarda. Wzmacniając swoją pozycję jako wiarygodnego partnera w dialogu na rzecz wodoru, Małopolska wciąż jednak pozostawała bez formalnego drogowskazu, jakim powinien być kompleksowy plan określający potencjał oraz możliwe do zagospodarowania nisze w obszarze technologii wodorowych.

 

Zakończyliśmy prace nad wstępną wersją Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do 2030 roku. Grupa ekspertów z różnych środowisk opracowała treści przekrojowo ilustrujące to, w jaki sposób możemy skutecznie włączyć Małopolskę w międzyregionalny wodorowy łańcuch wartości. Dzisiaj chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich reprezentantów podmiotów zainteresowanych wspólnym budowaniem potencjału w tym obszarze do konsultacji społecznych powyższego dokumentu. Bardzo zależy nam na głosie tych z Państwa, którzy upatrują w wodorze paliwa przyszłości, lecz z różnych względów nie mogli zaangażować się w dyskusję na temat założeń Planu podczas dotychczasowych etapów jego powstawania. Konsultacje społeczne to również okazja do optymalizacji poczynionych zapisów i dostosowania ich do realiów – zarówno tych biznesowych, jak również naukowych. To właśnie na pograniczu biznesu i nauki powstawać będą w przyszłości rozwiązania, które pomogą Małopolsce stać się jednym z wodorowych liderów w Europie, w co szczerze wierzę, obserwując tempo zachodzących u nas zmian

 

– skomentował wicemarszałek Józef Gawron.

 

Konsultacje społeczne wstępnej wersji Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do 2030 roku potrwają od 14 lutego do 15 marca 2024 r.

 

Osoby i instytucje zainteresowane wzięciem udziału w opiniowaniu dokumentu mogą zrobić to za pomocą umieszczonego poniżej formularza, który po wypełnieniu należy odesłać na adres e-mail: innowacyjna.malopolska@umwm.malopolska.pl.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego