Umowa podpisana – powstanie nowoczesna sortownia odpadów.

Umowa podpisana – powstanie nowoczesna sortownia odpadów.

2024-02-01 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

W środę 31 stycznia 2024 roku Prezes Agencji Komunalnej w Brzeszczach Sp. z o.o. podpisał umowę na realizację zadania „Dostawa i montaż linii technologicznej wraz z budową hali sortowni i infrastruktury towarzyszącej w  ramach projektu pn. Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZGO w Brzeszczach”. W podpisaniu umowy udział wziął Burmistrz Radosław Szot, podkreślając, że to największe po realizacji modernizacji Oczyszczalni Ścieków przedsięwzięcie ekologiczne, realizowane na terenie Gminy Brzeszcze w ostatnich latach.
 
Dzięki budowie sortowni znacząco usprawniony zostanie proces magazynowania i sortowania odpadów komunalnych.
Realizacja zadania jest niezbędna dla spełnienia obowiązków prawnych dotyczących warunków magazynowania i sortowania odpadów. Nie bez znaczenia jest fakt, że funkcjonowanie nowoczesnego systemu bezpośrednio przyczyni się do optymalizacji kosztów zagospodarowania odpadów, co ma szanse przełożyć się na utrzymanie niskich stawek i opłat dla mieszkańców Gminy Brzeszcze.

Efektem niezwykle ważnym, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji zadania jest poprawa warunków pracy osób sortujących odpady oraz – co w szczególności odczują mieszkańcy gminy – zmniejszenie uciążliwości odorowych związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych.

 
Przedsięwzięcie obejmować będzie m. in.:
  1. Budowę hali sortowni odpadów o wymiarach 35,00 x 112,80 m wraz z niezbędnym wyposażeniem,
  2. Budowę odpadowych boksów magazynowych
  3. Zakup maszyn i urządzeń nowej sortowni, w tym: rozrywarka worków, sito bębnowe, prasa belującą z perforatorem, separatory optyczne, separator balistyczny, separatory metali żelaznych, przenośniki specjalistyczne taśmowe, kabiny sortownicze,

 

W ramach zadania wybudowane zostaną także niezbędne do obsługi nowego  obiektu instalacje: elektryczna, wodno- kanalizacyjna oraz przeciwpożarowa. Na terenie ZGO powstanie także wewnętrzna droga dojazdowa do nowo powstałej sortowni.

 
Łączna wartość inwestycji na podstawie podpisanej umowy z Głównym Wykonawcą spółką ARCO SYSTEM Sp. z o.o. z Oświęcimia wynosi 67 956 084,77 zł brutto (55 248 849,41 zł netto). Wykonanie zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowej sortowni jest planowane do połowy 2025 roku.

Na realizację inwestycji Agencja Komunalna Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –  Program Priorytetowego 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami  –  Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Przedsięwzięcie jest możliwe do realizacji dzięki wsparciu udzielonemu Agencji Komunalnej Sp. z o.o. przez Gminę Brzeszcze w postaci poręczenia zabezpieczenia spłaty zobowiązań finansowych (kredytu i dotacji) w okresie realizacji zadania.

 

Źródło: UG Brzeszcze