Nowy dyrektor Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu.

Nowy dyrektor Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu.

2024-01-30 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Władysława Kwiatkowego na stanowisko dyrektora Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli marszałek Witold Kozłowski i Iwona Gibas z zarządu województwa.

Bardzo się cieszę, że konsekwentnie, krok po kroku doprowadziliśmy do dzisiejszego dnia, w którym podpisujemy umowę z dyrektorem nowej instytucji – Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu. Jestem przekonany, że funkcjonowanie Centrum, zarządzane przez pana Władysława Kwiatkowskiego znajdzie odzwierciedlenie w harmonijnym rozwoju

 

– mówił Witold Kozłowski, marszałek Małopolski.

 

Gratuluję, że z taką konsekwencją i determinacją nie tylko przez ostatnie lata naszej kadencji zabiegaliście o to, żeby dołączyć do rodziny wojewódzkich instytucji kultury. Cieszę się, że wspólnie udało nam się dokończyć ten projekt, że potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, wynegocjować odpowiednie warunki – dodała Iwona Gibas podczas uroczystego podpisania umowy.

 

Mam nadzieję, że ta konsekwencja i uporządkowanie pozwoli nowemu dyrektorowi na rzetelne prowadzenie działalności i spełnienie misji, jaką ma Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe społeczności romskiej. Życzę powodzenia i satysfakcji z tego, że Stowarzyszenie stworzyło takie dziedzictwo, które oddaje w ręce samorządu województwa na kolejne pokolenia

 

– podkreśliła Iwona Gibas z zarządu województwa.

 

Władysław Kwiatkowski jest absolwentem Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2008 roku związany ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce, gdzie aktywnie działa na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Koordynator wielu projektów naukowych i edukacyjnych m.in. projektu pn. „Zagłada Romów w okupowanej Polsce w czasie II wojny światowej: geneza, przebieg, upamiętnienie”, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Jest jednym z twórców, powstałej w 2015 r., wystawy stałej Stowarzyszenia Romów w Polsce pt. „Romowie historia i kultura”. Współtwórca lekcji e-larningowych dotyczących historii Romów. Redaktor kwartalnika pn. „Dialog-Phenieben” (czasopisma romskiego ukazującego się od 1996 roku), a także autor licznych artykułów poświęconych historii i kulturze społeczności romskiej. Jest jednym z pomysłodawców i autorów przewodnika poświęconego zagładzie europejskich Romów w Kl Auschwitz-Birkenau, producent filmu dokumentalnego pt. „Zapomniane tabory”. Od wielu lat koordynuje oświęcimskie obchody Europejskiego Dnia Pamięci o Holocauście Romów i Sinti.

 

Przypomnijmy, że w lipcu ub. roku marszałek Witold Kozłowski i prezes Stowarzyszenie Romów w Polsce Roman Kwiatkowski podpisali list intencyjny w sprawie dążenia do utworzenia kolejnej małopolskiej instytucji – Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu. 

 

List intencyjny ustala warunki Województwa Małopolskiego i Stowarzyszenia Romów w Polsce w procesie przygotowania działań zmierzających do utworzenia samorządowej instytucji kultury Województwa Małopolskiego – Centrum Historii i Kultury Romów. Naszym wspólnym celem i misją jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Romów w Polsce

 

– mówił wówczas marszałek Witold Kozłowski.

 

Stowarzyszenie Romów w Polsce działa od początku 1992 roku. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie. To partner i podmiot mający szczególne predyspozycje do działań na rzecz trwałej ochrony dóbr kulturowego dziedzictwa romskiego

 

– podsumowuje Iwona Gibas z zarządu województwa.

 

Natomiast zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku, Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu rozpocznie swoją działalność z dniem 1 lutego 2024 roku. Warto podkreślić, że Władysław Kwiatkowski, nowy dyrektor tej instytucji był zaangażowany w proces tworzenia programu merytorycznego Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu i w opracowanie koncepcji merytorycznej funkcjonowania instytucji.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego