Wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą.

Wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą.

2024-01-12 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Nawet 75% bonifikaty będą mogli uzyskać najemcy mieszkań komunalnych zainteresowani ich kupnem – to najważniejsze ustalenie, wynikające z projektu uchwały, którą burmistrz Roman Piaśnik skierował do Rady Miejskiej w Olkuszu. Jeżeli w czasie najbliższej sesji Rady Miejskiej radni poprą tę propozycję, już w ciągu nadchodzących miesięcy pierwsze mieszkania komunalne zmienią swoich właścicieli według nowych, atrakcyjnych zasad.

 

– Wiele mieszkań komunalnych ma tych samych najemców już od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. To oznacza, że mimo tak długiego okresu zamieszkania w jednym miejscu, osoby te nadal nie mają poczucia, że „żyją na swoim”. Chciałbym w ten sposób wyjść im naprzeciw, by mieli świadomość, że mieszkanie, w które inwestują nieraz niemałe środki, jest ich, a nie wynajęte. Ten komfort jest bardzo ważny dla budowy poczucia bezpieczeństwa całej rodziny – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

 

Przeważającą część zasobu mieszkaniowego Gminy Olkusz stanowią mieszkania zakładowe, czyli takie, które były budowane głównie w latach 60. i 70. przez przedsiębiorstwa i spółki państwowe jako element państwowej polityki socjalnej. Najemcami tych mieszkań stawali się wówczas pracownicy tych zakładów. Zapoczątkowana w latach 90. prywatyzacja skutkowała przekazaniem części mieszkań zakładowych na własność gminom, które włączały je do własnego zasobu mieszkań komunalnych lub socjalnych.

 

Po tym, jak propozycja burmistrza zyska akceptację Rady Miejskiej w Olkuszu, wysokość możliwego do uzyskania upustu przy kupnie mieszkania komunalnego będzie uzależniona od okresu najmu mieszkania. Minimalny okres trwania najmu lokalu, uprawniający do otrzymania bonifikaty, to 5 lat. Wówczas bonifikata wyniesie 25%. Im dłużej trwa najem lokalu mieszkalnego, tym większą bonifikatę otrzyma kupujący. Każdy kolejny pełny rok najmu uprawnia do zwiększenia wartości bonifikaty o 5%, a maksymalna wartość bonifikaty, zgodnie z propozycją burmistrza Romana Piaśnika, wyniesie 75% wartości lokalu, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Z możliwości wykupu mieszkania z bonifikatą będą mogli skorzystać wyłącznie ci najemcy mieszkań komunalnych, posiadający umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony, którzy nie zalegają z bieżącymi opłatami oraz dokonają jednorazowej zapłaty pozostałej wartości lokalu. Nowy właściciel mieszkania nie będzie mógł go sprzedać przez okres 5 lat, pod rygorem zwrotu uzyskanej bonifikaty.

 

– Rosnąca wartość bonifikaty, zależna od długości trwania najmu, a także ograniczenia dotyczące późniejszej odsprzedaży mieszkań, mają prowadzić do wyeliminowania działań tych osób, które chciałyby skorzystać z okazji i w mało etyczny sposób szybko zarobić. Możliwość kupna mieszkania z bonifikatą proponujemy przecież tym osobom, które już od lat mieszkają w jednym miejscu, a wręcz – jak w przypadku mieszkań zakładowych – te mieszkania pierwotnie były budowane specjalnie dla nich. Liczę, że radni Rady Miejskiej w Olkuszu poprą moją propozycję i będziemy mogli jak najszybciej ogłosić wszystkie szczegóły sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą – podsumowuje burmistrz Roman Piaśnik.

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Olkuszu planowana jest jeszcze w styczniu.

 

Źródło: UMiG Olkusz