Prawie 51,6 mln dla Małopolski z Funduszu autobusowego na 2024 r.

Prawie 51,6 mln dla Małopolski z Funduszu autobusowego na 2024 r.

2023-10-18 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

– Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to narzędzie, które przynosi wielowymiarowe korzyści. Po pierwsze pozwala odpowiadać na potrzeby mieszkańców różnych zakątków Małopolski, niwelując tak zwane białe plamy komunikacyjne. Po drugie – stymuluje działalność gospodarczą. Działania te realizowane są w oparciu o współpracę podmiotów administracji publicznej i przewoźników. W naszym województwie rośnie popularność programu z każdym rokiem. Tym bardziej cieszy fakt, że na nadchodzący rok Małopolska otrzymała kwotę prawie 51,6 mln zł na ten cel – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rusza nabór wniosków na 2024 r.
Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił właśnie nabór wniosków o zawarcie umowy na dofinansowanie z FRPA w roku 2024. Wnioski można składać od 19 października do 10 listopada 2023 r. Kwota przyznana dla województwa małopolskiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2024 to 51 592 876,09 zł

– O środki z Funduszu mogą ubiegać się właściwi organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, tj. gmina, związek międzygminny, związek powiatowo-gminny, powiat, związek powiatów i województwo. Następnie ich wnioski zostaną poddane ocenie merytorycznej, po czym nastąpi ogłoszenie wyników. Działamy sprawnie – wszystko po to, aby jeszcze przed końcem bieżącego roku organizatorzy publicznego transportu zbiorowego mieli możliwość zawrzeć umowy z operatorami usług, a z początkiem 2024 r. linie mogły działać zgodnie z założeniami – tłumaczy wojewoda Kmita.

 


W 2024 r. maksymalna kwota dopłaty do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3 zł/wozokilometr przewozu.


Link do ogłoszenia o naborze: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2347951,nabor-wnioskow-o-zawarcie-umowy-o-doplate-w-2024-roku-z-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych-o-ch.html


Także zadania wieloletnie
– Swoistą nowością w ramach ogłoszonego naboru są zadania wieloletnie. Możliwość dofinansowania wieloletnich zadań realizujących przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej wprowadziła nowelizacja ustawy, która weszła w życie pod koniec września. Wprowadzenie umów wieloletnich to odpowiedź na oczekiwania organizatorów transportu publicznego zbiorowego. Środki rządowe stanowią fundament dla trwałości połączeń tak ważnych z punktu widzenia lokalnej społeczności – mówi wojewoda Łukasz Kmita.


Wprowadzona zmiana zakłada możliwość finansowania zadań, których okres obowiązywania i przewidywanego dofinansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, przekracza rok budżetowy i nie jest dłuższy niż 10 lat.

Fundusz autobusowy rośnie w siłę
– Warto zwrócić uwagę na to, że samorządy coraz śmielej korzystają z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Do tej pory – od początku funkcjonowania programu – rząd przeznaczył na rozwój przewozów autobusowych w Małopolsce ponad 127 mln zł. Tylko w bieżącym roku długości linii komunikacyjnych objętych Funduszem wyniosła ponad 8,6 tys. km. Liczba umów, które w 2023 r. zawarliśmy z organizatorami transportu publicznego zbiorowego, sięgnęła w naszym województwie 90. Dzięki nim liczba uruchomionych linii z dopłatą przekroczyła 300. Dla przypomnienia – w roku 2019 takich linii było 40. Jak widać, samorządy coraz chętniej korzystają w Małopolsce z tego dofinansowania. Zachęcam, aby także w tym roku aplikować o środki – szczególnie że wprowadzony element umów wieloletnich otwiera nowe perspektywy w tym zakresie – podsumowuje wojewoda.


Więcej informacji o Funduszu: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych

 

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.