Kierowcy ukarani mandatami za nieusunięcie pojazdów z drogi po kolizji

Kierowcy ukarani mandatami za nieusunięcie pojazdów z drogi po kolizji

2023-10-18 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Policjanci z oświęcimskiej drogówki nałożyli mandaty karne na dwóch kierowców, którzy pomimo drobnej stłuczki, nie zdecydowali się na usunięcie pojazdów z jezdni do czasu przyjazdu Policji. W efekcie tego w godzinach szczytu, utworzyły się korki na terenie miasta. 

Wczoraj (16.10.br.) o godzinie 15.30 operator numeru alarmowego 112 został powiadomiony o kolizji drogowej, do której doszło na ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu. Jadący do kolizji policjanci zauważyli, że w związku z „godzinami szczytu”  na terenie miasta  błyskawicznie utworzyły się duże korki. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w zdarzeniu nie ma osób rannych, ani też wycieków płynów z pojazdów, a kierujący nie pomyśleli, aby zjechać na pobocze i umożliwić  przejazd innym uczestnikom ruchu drogowego.

Funkcjonariusze najpierw nakazali uczestnikom zdarzenia usunięcie pojazdów z drogi, po czym  przystąpili do ustalania okoliczności kolizji.

 

W trakcie czynności ustalili, że 38 – letnia obywatelka Ukrainy, kierując samochodem marki BMW najechała na tył samochodu marki Volkswagen, którym kierował 35 – letni obywatel Ukrainy. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem i punktami karnymi. Ponadto oboje kierujący zostali ukarani mandatami karnymi, ponieważ nie usunęli pojazdów z jezdni.

Przypominamy kierowcom, o obowiązkach wynikających z artykułu 44 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, w przypadku gdy dojdzie do zdarzenia drogowego.

1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
1)  zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
2a) do czasu przybycia na miejsce wypadku Policji i poddania go badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu powstrzymać się od spożywania alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu;
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

 

za: KPP Oświęcim.