Ponad 77,4 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów z powiatów krakowskiego, proszowickiego i wielickiego.

Ponad 77,4 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów z powiatów krakowskiego, proszowickiego i wielickiego.

2024-02-27 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

– Dziś podpisujemy umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z samorządowcami z powiatów okalających Królewskie Miasto Kraków. Dzięki tym środkom poprawi się jakość i bezpieczeństwo dróg powiatowych i gminnych. To inwestycje bardzo ważne dla mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Podczas spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy potwierdzające dofinansowanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: krakowskiego, proszowickiego i wielickiego. W wydarzeniu uczestniczyli także posłanka Dorota Marek oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

 


„Silna Polska to Rzeczpospolita Samorządowa”


– Jako parlamentarzystka mogę zapewnić, że inwestycje, w tym inwestycje drogowe, na pewno będą się rozwijać. Bo to inwestycja w region, ale przede wszystkim inwestycja w ludzi. Zapewniam o sprawiedliwym i adekwatnym do potrzeb podziale środków. Zadbaliśmy w budżecie o to, aby Państwa inwestycje lokalne mogły zostać zrealizowane
– mówi posłanka Dorota Marek.

 

– Podpisane dziś umowy to 37 zadań. Dofinansowanie z RFRD opiewa na kwotę ponad 77,4 mln zł. Wkład własny samorządu wynosił minimum 20%. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to jedna z cegiełek, które wspierają samorząd, ale każdy z tu obecnych starostów, wójtów, burmistrzów jest partnerem tego programu. To samorząd wie najlepiej, co jest potrzebne mieszkańcom. Jak podkreśla Premier Władysław Kosiniak-Kamysz, „silna Polska to Rzeczpospolita Samorządowa” – mówi wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

– Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego zapisana jest w Konstytucji. Chcemy o tym przypominać. Samorząd „rządzi się sam”: sam określa swoje priorytety i potrzeby, zgodnie z wolą mieszkańców. Jako przedstawiciele administracji rządowej będziemy tak rozumianą samorządność wspierać i chronić, pomagając zarazem z realizacji zadań takich jak te – związanych z lokalną infrastrukturą drogową. Gratuluję wszystkim beneficjentom i życzę szybkiej realizacji inwestycji – dodaje wicewojewoda Ryszard Śmiałek.

 


Inwestycje na ziemi krakowskiej

 

Łącznie do samorządowców z ziemi krakowskiej trafi niemal 47,5 mln zł. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub remontowi poddanych zostanie ponad 16 km dróg. Dofinansowanie otrzymały 23 inwestycje.

Największe środki trafią do powiatu krakowskiego, który na realizację trzech zadań, w tym jednego wieloletniego, otrzyma niemal 19 mln zł. Dzięki temu dofinansowaniu rozbudowane lub przebudowane zostaną drogi powiatowe w pięciu miejscowościach: Dąbrowie Szlacheckiej, Wołowicach, Krzeszowicach, Michałowicach i Młodziejowicach.

Na liście inwestycji objętych dofinansowaniem są ponadto:

 

 • gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 600040K w miejscowości Tropiszów” – wsparcie finansowe w wysokości 982 372 zł;

 

 • gmina Iwanowice – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 600114K (ul. Jana Pawła II) w miejscowości Iwanowice Włościańskie” z dofinansowaniem w kwocie 73 512 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej 600129K (ul. Magnoliowa) w miejscowości Celiny” – dofinansowanie w wysokości 96 758 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Iwanowice: ponad 170 tys. zł);

 

 • gmina Jerzmanowice-Przeginia – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 600183K w miejscowości Jerzmanowice” – dofinansowanie w wysokości 419 983 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej 600192K w miejscowości Łazy” – wsparcie finansowe w kwocie 522 518 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Jerzmanowice-Przeginia: prawie 943 tys. zł);

 

 • gmina Kocmyrzów-Luborzyca – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 600240K (ul. Szkolna) w miejscowościach Sadowie, Goszcza” – środki w wysokości 409 941 zł;

 

 • gmina Krzeszowice – zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa drogi gminnej 600434K w miejscowości Rudno” – wsparcie finansowe w wysokości 6 339 274 zł;

 

 • gmina Liszki – zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Mników” z dofinansowaniem w kwocie 210 tys. zł oraz zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Piekary” – wsparcie finansowe w wysokości 324 118 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Liszki: ponad 534 tys. zł);

 

 • gmina Michałowice – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 600499K w miejscowościach Więcławice Stare, Więcławice Dworskie” – dofinansowanie w kwocie 211 192 zł;

 

 • gmina Skawina – zadanie pn. „Budowa drogi gminnej (skrzyżowanie z drogą powiatową 2178K) w miejscowości Zelczyna” – środki w wysokości 3 067 988 zł;

 

 • gmina Słomniki – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 601778K w miejscowościach Wesoła, Ratajów” – kwota wsparcia 1 198 334 zł oraz zadanie pn. ,,Remont drogi gminnej 601765K w miejscowości Prandocin Wysiołek” – dofinansowanie w wysokości 918 309 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Słomniki: ponad 2,1 mln zł);

 

 • gmina Sułoszowa – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 601314K w miejscowości Wola Kalinowska” z dofinansowaniem 625 790 zł oraz zadanie pn. ,,Budowa drogi gminnej 601951K w miejscowości Sułoszowa” – kwota wsparcia 794 612 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Sułoszowa: ponad 1,4 mln zł);

 

 • gmina Świątniki Górne – zadanie pn. „Remont drogi gminnej G 601338K w miejscowości Ochojno” – dofinansowanie w wysokości 95 464 zł;

 

 • gmina Wielka Wieś – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 601465K  w miejscowości Modlniczka” – wsparcie w kwocie 214 295 zł oraz zadanie pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej 601447K (obiekt mostowy) w miejscowości Giebułtów” z dofinansowaniem 995 393 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Wielka Wieś: ponad 1,2 mln zł);

 

 • gmina Zabierzów – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 601656K w miejscowości Więckowice” – wsparcie finansowe w wysokości 2 041 381 zł;

 

 • gmina Zielonki – zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej K601506 w miejscowościach Węgrzce, Bosutów” – dofinansowanie w wysokości 9 159 705 zł.

 

RFRD dla samorządów powiatu krakowskiego: https://bit.ly/42XXdN4

Niemal 9 km przebudowanych i wyremontowanych dróg w powiecie proszowickim

Jednostki samorządu terytorialnego z powiatu proszowickiego otrzymają w tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 7,6 mln zł. Dzięki tym środkom cztery samorządy: powiat proszowicki oraz gminy: Koszyce, Nowe Brzesko i Proszowice przebudują i wyremontują niemal 9 km dróg zamkniętych w 7 inwestycjach.

Największym beneficjentem jest gmina Proszowice, która zrealizuje dwa zadania:

 

 • przebudowę drogi gminnej 160262K w miejscowościach Opatkowice, Klimontów – dofinansowanie w wysokości 2 171 016 zł;

 

 • remont drogi gminnej 160236K w miejscowościach Przezwody, Kościelec – dofinansowanie w wysokości 1 609 760 zł.

 

Środki przyznane gminie Proszowice to kwota prawie 3,8 mln zł.

Pozostałe inwestycje zrealizują trzy samorządy:

 

 • powiat proszowicki – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1279K w miejscowościach Malkowice, Modrzany, Zagaje Książnickie” – wsparcie finansowe w wysokości 590 163 zł; zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1282K w miejscowościach Malkowice, Siedliska” – dofinansowanie w wysokości 519 872 zł oraz zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1273K w miejscowościach Kowala, Jakubowice, Żębocin” – środki w wysokości 2 305 927 zł (łączna wartość dofinansowania dla powiatu proszowickiego: ponad 3,4 mln zł);

 

 • gmina Koszyce – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 160030K w miejscowości Malkowice” – wsparcie finansowe w wysokości 308 458 zł;

 

 • gmina Nowe Brzesko – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 160698K w miejscowości Hebdów” – dofinansowanie w wysokości 120 404 zł.

 

RFRD dla samorządów powiatu proszowickiego: https://bit.ly/3Iz6Nwx

 

Ponad 22,3 mln zł wsparcia dla samorządów z powiatu wielickiego

Do jednostek samorządu terytorialnego z powiatu wielickiego trafią środki w wysokości ponad 22,3 mln zł. Dofinansowanie zostało przyznane czterem samorządom, które zrealizują 7 inwestycji. Dzięki niemu wybudowanych, wyremontowanych, rozbudowanych i przebudowanych zostanie prawie 14 km lokalnych dróg.

Największe dofinansowanie otrzymał powiat wielicki. Przyznanych niemal 16,4 mln zł pozwoli zrealizować trzy inwestycje:

 

 • remont drogi powiatowej 2007K w miejscowościach Cichawa, Grodkowce – wsparcie finansowe w wysokości 1 810 566,88 zł;

 

 • remont drogi powiatowej 2018K w miejscowościach Bodzanów, Szczygłów, Zabłocie, Zagórze, Suchoraba, Zborczyce, Krakuszowice – dofinansowanie w wysokości 2 523 136 zł;

 

 • rozbudowę drogi powiatowej 2004K (obiekt mostowy) w miejscowości Wola Batorska – środki w kwocie 12 049 927,63 zł.

 

Pozostałe cztery inwestycje zrealizują:

 

 • gmina Gdów – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 560112K w miejscowości Niegowić” – wsparcie finansowe w wysokości 128 445 zł oraz zadanie pn. ,,Remont drogi gminnej 560101K w miejscowości Winiary” – środki w kwocie 1 221 635 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Gdów: prawie 1,4 mln zł);

 

 • gmina Kłaj – zadanie pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D w miejscowości Kłaj” – dofinansowanie w wysokości 702 899,44 zł;

 

 • gmina Niepołomice – zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej 560369K w Niepołomicach” – wsparcie finansowe w wysokości 3 880 091,66 zł.

 

RFRD dla samorządów powiatu wielickiego: https://bit.ly/4bRFXgk

 

Dodatkowo podpisane zostały dzisiaj umowy z powiatem bocheńskim i miastem Jordanowem.

 


Prawie 200 km dróg będzie wyremontowanych

– W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok do małopolskich samorządów trafi ponad 300 mln zł, w tym dla zadań jednorocznych: 220 122 628,96 zł, oraz dla zadań wieloletnich: 86 668 201,03 zł. Łącznie zawrzemy 221 umów, z 20 samorządami powiatowymi (w tym miasto na prawach powiatu) na 50 zadań oraz 112 samorządami gminnymi (w tym jedno miasto na prawach powiatu) na 171 zadań. W ramach tych zadań planowanych do budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu jest 195,39 km dróg, w tym 77,68 km dróg powiatowych oraz 117,71 km dróg gminnych – podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego