Na początku marca ruszy kwalifikacja wojskowa.

Na początku marca ruszy kwalifikacja wojskowa.

2024-02-22 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Już za niespełna dwa tygodnie, w poniedziałek, 4 marca, w budynku przy ul. Czerwonych Klonów 16 (Stadion Sportowy Tarnów) rozpocznie się kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Tarnowa. Potrwa ona do czwartku, 4 kwietnia.

 

Zasadniczym celem kwalifikacji jest założenie ewidencji wojskowej i ustalenie zdolności do służby wojskowej. Tegorocznej kwalifikacji podlegają mężczyźni z rocznika 2005 oraz urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed komisją stanąć muszą również osoby, które w latach 2022 i 2023 uznane zostały przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej. Dotyczy to zarówno osób, w przypadku których okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, jak i tych dla których okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły wniosek o zmianę kategorii.

 

Obowiązek ten dotyczy także kobiet urodzonych w latach 1997-2005: posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, jeżeli kończą ją w roku szkolnym/akademickim 2023/2024.

 

Do kwalifikacji wojskowej mogą się ponadto zgłosić osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Stawiający się do kwalifikacji po raz pierwszy muszą przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej wzywane są do stawienia się za pomocą wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia jednak od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody małopolskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku na terenie województwa małopolskiego.

 

W sytuacji, gdy osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie lub zamieszkuje czasowo na innym terenie, powinna o tym fakcie poinformować Urząd Miasta Tarnowa.

 

Kontakt:

Urząd Miasta Tarnowa

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego

33-100 Tarnów, ul. Nadbrzeżna Dolna 7, pok. 110, I piętro

tel. +48 795-990-374, 14 688-27-30, 14 688-27-31, e-mail: bezpieczenstwo@umt.tarnow.pl

 

Źródło: UM Tarnów