W Wysowej uruchomiono stację regazyfikacji LNG.

W Wysowej uruchomiono stację regazyfikacji LNG.

2024-02-10 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

W czwartek, 8 lutego w Wysowej-Zdroju odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowoczesnej i bezpiecznej stacji regazyfikacji gazu. To historyczna chwila dla mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, którzy do tej pory nie mieli dostępu do gazu ziemnego.

 

W ramach wydarzenia, w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie, odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową działalność Gazowni w Gorlicach. W uroczystości, w imieniu Burmistrza Gorlic Rafała Kukli wziął udział Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak.

 

Proces regazyfikacji polega na przywróceniu gazu z postaci skroplonej ponownie do postaci gazowej, poprzez ogrzanie skroplonego surowca. Podobna stacja ma powstać w Uściu Gorlickim, gdzie trwa proces przygotowania dokumentacji.

 

 

Gazyfikacja tzw. białych plam, w przypadku braku możliwości przyłączenia nowych gazyfikowanych obszarów do krajowej sieci gazowej, odbywa się jako gazyfikacja wyspowa w oparciu o technologie regazyfikacji gazu LNG.

 

 

Źródło: UM Gorlice