Tadżyk uchodźcą wojennym.

Tadżyk uchodźcą wojennym.

2024-01-20 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie w wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonej w Krakowie zatrzymali obywatela Tadżykistanu.

 

Cudzoziemiec wjechał na terytorium państw Schengen w marcu 2022 roku przez przejście graniczne z Ukrainą. Otrzymał pozwolenie na wjazd do Polski jako uchodźca wojenny w związku z trwającym  na Ukrainie konfliktem zbrojnym. Po upływie okresu legalnego pobytu, cudzoziemiec nie opuścił terytorium RP, lecz przebywał na nim nielegalnie, pracując dorywczo przy dostarczaniu jedzenia. Cudzoziemiec do dnia kontroli nie zalegalizował swojego pobytu na terytorium RP oraz nie uzyskał żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce, a także na terytorium innych państw Schengen. 

W związku z nielegalnym pobytem cudzoziemca na terytorium RP, Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 15 dni, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

 

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej