Gmina Myślenice przekaże środki na renowację polichromii w zabytkowym kościele w Trzemeśni.

Gmina Myślenice przekaże środki na renowację polichromii w zabytkowym kościele w Trzemeśni.

2024-01-20 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Radni Rady Miejskiej w Myślenicach w trakcie LXXV-tej Sesji Rady Miejskiej podjęli decyzję o udzieleniu dotacji celowej na realizację prac w zabytkowym Kościele p.w. św. Klemensa w Trzemeśni. Na ten cel Gmina Myślenice pozyskała również środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w wysokości pół miliona złotych.

 

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez radnych podczas pierwszej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Myślenicach, w związku z realizacją zadania pn. „Renowacja zabytkowej polichromii prezbiterium Kościoła p.w. św. Klemensa w Trzemeśni”  z budżetu Gminy Myślenice wygospodarowanych zostanie 600 000,00 zł, które pozwolą na pokrycie części kosztów związanych z prowadzeniem prac restauratorskich.

 

– Bardzo się cieszę, że możemy ogłosić przekazanie środków pieniężnych przez Gminę Myślenice na renowację polichromii w zabytkowym kościele pw. Świętego Klemensa w Trzemeśni. Dzięki naszemu zaangażowaniu w pozyskanie środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, podejmujemy istotny krok w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i odnowę polichromii zabytkowym kościele. To inwestycja nie tylko w materialne dobro, ale przede wszystkim w ducha i dziedzictwo miejscowości Trzemeśnia. Dzięki temu przedsięwzięciu, Trzemeśnia będzie mogła cieszyć się odrestaurowanym kościołem, stanowiącym ważny element historii prafafii pw. Świętego Klemensa w Trzemeśni – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

 

Gmina Myślenice przekaże Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Klemensa w Trzemeśni wspominaną kwotę 600 tysięcy złotych w dwóch częściach – pierwsza z nich opiewać będzie na 350 000,00 zł i zostanie wypłacona w 2024 roku, natomiast pozostałe dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł trafi do Parafii w 2025 roku.

 

 

Drewniany kościół w Trzemeśni koło Myślenic został zbudowany około 1780 roku, po tym jak wcześniejsza świątynia została zniszczona przez powódź. Jest to budowla jednonawowa z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, do którego przylega zakrystia z lożą kolatorską na piętrze. Od zachodu bryłę wzbogaca wieża z pozorną izbicą. Z boku nawy od południa znajduje się nowsza kaplica. Wnętrze kościoła nakryte jest stropem. Strop i ściany pokrywa bogata polichromia z początku XX wieku. Wyposażenie pochodzi z epoki baroku i rokoka, ale posiada również elementy starsze. W nowym murowanym kościele znajduje się cenny późnogotycki tryptyk z około 1460 roku z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodzący z tej drewnianej świątyni. Kościół pw. Świętego Klemensa w Trzemeśni to jeden z najcenniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego Gminy Myślenice.

 

Źródło: UG Myślenice

 

Kliknij obrazek, aby zobaczyć pełną ofertę suskiego wydawnictwa: