Rozpoczęcie budowy boiska przyszkolnego w Jaworniku.

Rozpoczęcie budowy boiska przyszkolnego w Jaworniku.

2023-12-28 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Myślenice z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja II  rozpoczęto prace przy budowie boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaworniku. W ramach dotychczas wykonanych robót zrealizowano montaż okablowania dla przekładki sieci SN (bez podłączenia).

 

Na podstawie umowy zawartej w maju br. wykonaniem robót związanych z realizacją zadania pn. „Budowa boiska przyszkolnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jaworniku” zajęła się firma PRIiB „HALUX” sp. z o.o. z Krakowa.

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przyszkolnego wielofunkcyjnego boiska sportowego z odwodnieniem drenażowym, obiektów małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe), murów oporowych, ogrodzenia w formie piłkochwytów, zewnętrznej infrastruktury technicznej (schody terenowe, dojście i dojazd techniczny do boiska), kanalizacji opadowej oraz rozbiórka napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV i budowa podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV.

 

Teren inwestycji zostanie wyposażony w obiekty małej architektury, a boisko w sprzęt sportowy służący do gry w koszykówkę, piłkę nożną, siatkówkę oraz tenisa ziemnego.

 

Inwestycja finansowana jest z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja II oraz z budżetu Gminy Myślenice. Całkowity koszt budowy boiska wyniesie 1 446 005 zł, natomiast budowa placu zabaw opiewa na kwotę 250 678 zł.

 

Źródło: UM Myślenice