Stanowisko Rady Sportu Gminy Wadowice dotyczące wydatków Gminy na rozwój kultury fizycznej.

Stanowisko Rady Sportu Gminy Wadowice dotyczące wydatków Gminy na rozwój kultury fizycznej.

2023-11-30 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Podczas środowej (29.11) sesji Rady Miejskiej w Wadowicach, Przewodniczący Rady Sportu Gminy Wadowice, Bartłomiej Wojdyło, przedstawił stanowisko Rady Sportu dotyczące wydatków Gminy Wadowice na rozwój kultury fizycznej.

 

Z niepokojem przyglądamy się wzmożonej w ostatnim czasie dyskusji wokół inwestycji Gminy Wadowice w infrastrukturę sportową oraz rozwój kultury fizycznej. Jako osoby od lat związane ze środowiskiem sportowym gminy Wadowice, uznaliśmy za konieczne zabranie głosu w kwestii zarzutów o nadmierne wydatkowanie pieniędzy na sport względem innych inwestycji gminnych.

Wszyscy widzimy zmianę stylu życia współczesnego człowieka, a przede wszystkim naszych dzieci. Siedzący tryb życia, długie zajęcia lekcyjne, powszechna obecność multimediów czy przebyta pandemia niekorzystnie wpływają na nasz stan zdrowia i problemy emocjonalne. Sport poprawia naszą sprawność fizyczną, wzmacnia odporność na choroby, daje poczucie własnej wartości i uczy pewności siebie. Jest również istotnym elementem, który pozytywnie rozwija i wychowuje młodego człowieka. Dlatego w dzisiejszych czasach promocja kultury fizycznej jest potrzebna bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej.

Mając powyższe na uwadze, nie możemy pogodzić się z opinią, że pieniądze wydane na sport to zmarnowane środki budżetowe. Przez wiele lat obiekty sportowe w naszej gminie nie spełniały żadnych standardów, a dotarcie na obiekt sportowy wymagało czasami nie lada wyczynu. Sport to bardzo istotna część naszego życia bez względu na wiek. Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej muszą być skierowane na potrzeby dzieci, młodzieży, seniorów – wszystkich, którzy spełniają się w aktywności fizycznej. Wystarczy przejrzeć statystyki lokalnych klubów sportowych, aby zobaczyć, jak dużo dzieci i młodzieży uczestniczy w zajęciach przez nie organizowanych. Obecnie jest to ponad 1800 osób, które spędzają czas w miejscach bezpiecznych i pod opieką trenerów uczą się właściwych postaw społecznych. Pragniemy nadmienić, że aby dzisiaj nakłonić młodego człowieka do wysiłku fizycznego, obiekty sportowe, forma zajęć i wykorzystywany sprzęt muszą być dla niego atrakcyjne i spełniać standardy europejskie. Tylko w ten sposób sport może wygrać rywalizację ze światem wirtualnym i innymi niebezpieczeństwami czyhającymi na młodych ludzi. A przecież ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch!” Oszczędzając na sporcie fundujemy sobie choroby cywilizacyjne i narażamy się na koszty związane z leczeniem.

Obiekty sportowe w miejscowościach naszej gminy powinny być wspólną, profesjonalną, bezpieczną i estetyczną przestrzenią dostępną bez ograniczeń dla wyczynowego i rekreacyjnego uprawiania sportu. W ostatnich latach przeprowadzono kilka kosztownych inwestycji m.in. pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, sala gimnastyczna w Zawadce, orliki w Choczni i Kleczy Dolnej, boiska wielofunkcyjne w Rokowie i Babicy, PumpTrack czy nowe odcinki ścieżek rowerowych. Systematycznie zwiększany jest także budżet wspierający lokalne kluby sportowe, a dzięki miejskiemu koordynatorowi pomagającemu klubom pozyskać zewnętrzne dotacje na naszą działalność otrzymaliśmy w 2023 r. ponad 230 tyś. Doceniamy również, że obecnie planowane lub realizowane jest kilka kolejnych inwestycji. Jednocześnie uważamy z całą stanowczością, że budowa nowych i modernizacja już istniejących obiektów sportowych oraz organizacja życia sportowego na nich, to bezwzględny obowiązek władz gminy wobec dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej. Wszyscy powinniśmy popierać inicjatywy mające na celu rozwój aktywności sportowej naszego społeczeństwa. Ufamy, że Radni Miasta Wadowice są tego samego zdania.

Z wyrazami szacunku,
Członkowie Rady Sportu Gminy Wadowice

 

źródło: UM Wadowice.