Odszedł Honorowy Obywatel Skawiny – Włodzimierz Galaciński – cześć Jego pamięci.

Odszedł Honorowy Obywatel Skawiny – Włodzimierz Galaciński – cześć Jego pamięci.

2023-11-30 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Honorowego Obywatela Skawiny Pana Włodzimierza Galacińkiego, odznaczonego również tytułem Zasłużony dla Skawiny za wieloletnią działalność na rzecz drugiego człowieka. Prezesa skawińskiego Koła HDK PCK w latach 1973-2021, od „zawsze” promującego krwiodawstwo, zwłaszcza wśród młodzieży szkół średnich, organizatora setek akcji donacji w Skawinie. Pogodny, uśmiechnięty, oddany i zaangażowany. Takim będziemy Pana pamiętać – dziękujemy!

Panie Włodzimierzu zaszczytem było Pana znać. Dziękuję Panu za każdą kroplę krwi ofiarowaną bliźniemu. Zawsze miał Pan Skawinę w sercu. Widocznie Pan Bóg potrzebował honorowego krwiodawcy. Zawsze będę miło wspominał nasze spotkania. Skawinianie będą Ci zawsze wdzięczni. Pogrążonej w żalu Rodzinie składam głębokie kondolencje. Cześć Jego pamięci. – Norbert Rzepisko burmistrz Miasta i Gminy Skawina.


 


Włodzimierz GALACIŃSKI

Urodzony 3 września 1935 roku, zmarł 29 listopada 2023 r.
Ojciec Teofil Galaciński był pracownikiem Szamotowni, a matka Michalina z domu Pęcak zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci jak większość kobiet w tym czasie. Był trzecim dzieckiem w rodzinie po urodzonych wcześniej siostrach – Wilhelminie i Izabeli. Szkołę Podstawową i Zawodową ukończył w Skawinie, a po ukończeniu Szkoły Zawodowej podjął pracę w Skawińskich Zakładach Koncentratów Spożywczych. W roku 1954 rozpoczął pracę w uruchomionej w tym roku Hucie Aluminium w Skawinie, w której przepracował 27 lat t.j do chwili zaprzestania produkcji aluminium przez wydział elektrolizy. Początkowo pracował na wydziale elektrolizy, a od roku 1965 jako kontroler w wydziale Kontroli Jakości. Z polskim Czerwonym Krzyżem związany jest od roku 1954. W roku 1968 po raz pierwszy oddał honorowo krew w punkcie krwiodawstwa przy ulicy Kopernika w Krakowie i od tej chwili związał się na stałe z tym ruchem. Zaangażowany w ideę honorowego krwiodawstwa, wraz z innymi pasjonatami tego ruchu w latach siedemdziesiątych zakłada Klub Honorowych Dawców Krwi przy Hucie Aluminium w Skawinie. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Klubu. Od 1985 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Rejonowej Honorowego Krwiodawstwa w Skawinie. W latach 1991 do roku 2001 pełnił funkcję przewodniczącego Małopolskiej Rady Okręgowej Honorowego Krwiodawstwa w Krakowie i członka Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

W całym okresie swojej działalności zorganizował kilkaset akcji pobierania krwi współpracując z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W celu pozyskania nowych dawców krwi utrzymywał ścisły kontakt ze szkołami średnimi, w młodzieży widział potencjalnych honorowych dawców krwi. Od roku 1985 wraz z innymi członkami Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa zorganizował konkursu wiedzy o historii i działalności Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dla młodzieży. Za wieloletnie zaangażowanie na rzecz honorowego krwiodawstwa został nagrodzony wieloma wyróżnieniami Polskiego Czerwonego Krzyża i odznaczeniami państwowymi.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi:
 • stopnia trzeciego 1981 r.
 • stopnia drugiego 1984 r.
 • stopnia pierwszego 1987 r.

 

 • Odznaka Honorowa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża:
 • trzeciego st. 1985 r.
 • drugiego st. 1991 r.
 • pierwszego st. 1998 r.

 

W roku 1998 z okazji  zorganizowanego  trzydziestolecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce otrzymał wysokie Wyróżnienie Honorowe KRYSZTAŁOWE SERCE.
W dowód uznania za wieloletnią działalność został odznaczony:
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1983 r.
 • Krzyżem Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w 2004 r.
 • 4 czerwca 1991 r. otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
 • Wyróżniony został również Srebrną Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej i  Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa.
 • 30 grudnia 2008 r. odznaczony Honorowym tytułem „Zasłużony dla Skawiny”.
 • 23 lutego 2022 r. odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Skawiny.

Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie.

 

ŹródłoPSW

Źródło/foto: UM Skawina.