Ponad 95 tys. cudzoziemców w Małopolsce.

Ponad 95 tys. cudzoziemców w Małopolsce.

2023-11-14 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Na koniec września tego roku w województwie małopolskim było 95,3 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS. Co ciekawe, w naszym regionie wciąż wzrasta liczba obywateli Indii. Są trzecią co do wielkości nacją wśród obcokrajowców w Małopolsce. Najwięcej niezmiennie jest obywateli Ukrainy, na drugim miejscu są Białorusini.

Na koniec września w województwie małopolskim było 95,3 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS, natomiast w maju liczba ich wyniosła 95,4 tys.

W Małopolsce najliczniejszą grupą obcokrajowców w rejestrach ZUS są obywatele Ukrainy. Na koniec września było ich niemal 61 tys. (w krakowskim ZUS ponad 43,3 tys., prawie 9,5 tys. w sądeckim oddziale, w chrzanowskiej placówce – 5,4 tys., a w Tarnowie – ponad 2,8 tys.). To niewielki wzrost porównując do maja, kiedy było zgłoszonych 60,8 tys. Ukraińców.

Na drugim miejscu są Białorusini – 8,4 tys. Na trzecim – Hindusi, których w rejestrach ZUS jest już ponad 2,8 tys.

 –

W naszym regionie obcokrajowcy zgłoszeni do ubezpieczeń w ZUS to przedstawiciele 131 krajów. Większość z nich pochodzi ze wschodu. Poza Ukraińcami i Białorusinami liczną grupę stanowią Gruzini (2,3 tys.) i Rosjanie (1,5 tys.).

 

W Polsce liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS przekroczyła 1,1 mln.

 

oddział ZUS: Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych
maj 2023 r. wrzesień 2023 r.
Kraków 72 381 72 382
Nowy Sącz 12 678 12 542
Chrzanów 6 845 6 791
Tarnów 3 519 3 621

 

 

źródło: Komunikat ZUS.