Ślubowanie 75 nowo przyjętych policjantów – Małopolska Policja.

Ślubowanie 75 nowo przyjętych policjantów – Małopolska Policja.

2023-11-06 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

6 listopada br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się ślubowanie 75 policjantów, przyjętych 27 października. Wśród ślubujących było 26 kobiet. To piąty w tym roku nabór. Podczas uroczystości nadano również odznaczenia dla osób wspierających Małopolską Policję w codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

 

Wśród zaproszonych gości byli: Ryszard Pagacz I Wicewojewoda Małopolski, Krzysztof Durek Doradca Wojewody Małopolskiego, ks. Łukasz Michalczewski Kapelan Małopolskiej Policji, przedstawiciele policyjnych związków zawodowych, zaproszeni goście oraz rodziny ślubujących policjantów. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego KWP w Krakowie i zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości podkom. Rafała Tobołę.

 

Nadinsp. Michał Ledzion odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Kolejno, komendant wręczył każdemu z nich legitymację służbową, a I Wicewojewoda Małopolski wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu.

 

W dalszej części uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz z I Wicewojewodą Małopolskim wręczyli odznaczenia, przyznawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wspieranie Małopolskiej Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Złoty Medal za Zasługi dla Policji otrzymał Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki. Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Policji wyróżnieni zostali: Wojciech Pałka Starosta Powiatu Krakowskiego i Jarosław Szlachetka Burmistrz Myślenic, a Brązowe Medale za Zasługi dla Policji otrzymali:  Artur Baranowski Dyrektor Szpitala w Chrzanowie, ppłk. Andrzej Karkoszka Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, płk. Maciej Możdżeń Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie, płk. Marcin Siudziński Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Beata Smolec Wicestarosta Wadowicki.

 

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, który przywitał wszystkich zgromadzonych, podkreślając jednocześnie duże znaczenie dzisiejszej uroczystości. Pogratulował i podziękował samorządowcom i przedstawicielom służb współpracujących z Małopolską Policją za codzienne wsparcie na rzecz bezpieczeństwa.

 

– To dzięki współpracy Policji i samorządowców możemy realizować zadania, które leżą w zakresie naszych ustawowych obowiązków.

 

Komendant pogratulował nowo przyjętym podjętej decyzji, a także życzył  odwagi i empatii, które są konieczne, aby służyć drugiemu człowiekowi. Dodał, że złożenie roty ślubowania jest zobowiązaniem przede wszystkim wobec Ojczyzny. Generał podkreślił także, jak ważne w służbie jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Podziękował również rodzinom ślubujących dziś policjantom.

 

-To kolejny wyjątkowy dzień dla naszego garnizonu, kolejna grupa wspaniałych młodych ludzi podjęła decyzję, przeszła ciężką drogę do momentu, w którym mogli założyć mundur policyjny, otrzymać odznakę policyjną i złożyć rotę ślubowania.

 

Następnie głos zabrał I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, który przywitał wszystkich zgromadzonych, a następnie zwrócił się do ślubujących funkcjonariuszy.

 

– „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” – to słowa ślubowania, które dziś wypowiedzieli nowi funkcjonariusze małopolskiego garnizonu Policji. To słowa, które stanowią szczególny drogowskaz. Gratuluję tej niełatwej decyzji. Będą Państwo służyć Polsce, a to największy honor.

 

Kolejno wystąpił ks. Łukasz Michalczewski Kapelan Małopolskiej Policji, który pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom, a także wyróżnionym Medalami za Zasługi dla Policji.

 

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. 13 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji.  Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 18 nowych funkcjonariuszy. 9 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a 7 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

 

Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie zyska 8 policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie trafi 4 funkcjonariuszy,  do KPP w Olkuszu 3, do KPP w Oświęcimiu 6, do KPP w Nowym Targu 5, a Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem i Komisariat Autostradowy Policji zyska 1 adepta sztuki policyjnej.

 

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

 

Zachęcamy do składania podań!

 

źródło: KWP Kraków.