Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiatach krakowskim i miechowskim

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiatach krakowskim i miechowskim

2023-09-15 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Małopolska zrealizuje ponad 160 inwestycji, które zostaną wsparte ponad 73 mln zł. To ostatnie wyniki naboru na dofinansowanie zadań dotyczących remontów dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Był to nabór dodatkowy, przygotowany z myślą o małych remontach, szybkich pracach naprawczych i poprawie nawierzchni. Niejednokrotnie nie jest konieczne przeprowadzanie generalnej modernizacji, a wystarczy tzw. remont nakładkowy, bez ingerencji w głębsze warstwy drogi. Prawie 7,6 mln zł z tej puli trafi do samorządów z powiatu krakowskiego, a prawie 2,5 mln zł dla samorządów z powiatu miechowskiego – wylicza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

To właśnie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z tych powiatów wojewoda Łukasz Kmita podpisał dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie umowy potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecni byli także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz poseł Elżbieta Duda.


Ponad 7,5 mln zł dla samorządów z powiatu krakowskiego


– Dzięki podpisanym dzisiaj 14 umowom możliwe będzie wyremontowanie ponad 14,6 km lokalnych dróg. Powiat krakowski będzie realizował dwa zadania mające poprawić stan nawierzchni ponad 3 km dróg w Iwanowicach Włościańskich, Krasieńcu Zakupnym, Iwanowicach Dworskich, Rzeplinie i Przybysławicach. Dofinansowanie na realizację tych dwóch inwestycji wynosi ponad 2,1 mln zł. Również dwa zadania zrealizuje gmina Sułoszowa, której na remont dwóch dróg w miejscowości Sułoszowa przyznane zostało dofinansowanie w wysokości niemal 1,4 mln zł – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Gmina Słomniki na remont drogi w miejscowości Ratajów otrzyma prawie 707 tys. zł dofinansowania, natomiast do gminy Skała trafi ponad 650 tys. zł na remont drogi w miejscowości Szczodrkowice.

Pełna lista zadań z powiatu krakowskiego, które otrzymały dofinansowanie z RFRD na remonty dróg, znajduje się tutaj:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/RFRD powiat krakowski.pdf


Przeszło 2,5 mln zł dla samorządów z powiatu miechowskiego


– Na ziemi miechowskiej wyremontowane zostaną kolejne drogi. Powiat miechowski otrzymał prawie 1,4 mln zł na poprawienie stanu nawierzchni drogi powiatowej w miejscowościach Pstroszyce Pierwsze i Siedliska. Na ziemi miechowskiej zrealizowanych zostanie łącznie 5 zadań w ramach remontów nakładkowych. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, zapewniając nowoczesną i funkcjonalną infrastrukturę drogową – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Do gminy Gołcza trafią środki w wysokości prawie 375 tys. zł na remont drogi w Adamowicach. Ponad 224 tys. zł dofinansowania zasili konto miasta Książ Wielki, które wyremontuje drogę w miejscowości Antolka. Gmina Miechów otrzymała środki w kwocie niemal 139 tys. zł na remont drogi w miejscowościach Glinica i Sławice Szlacheckie. Dzięki dofinansowaniu prawie 389 tys. zł gmina Kozłów wyremontuje natomiast drogę w miejscowości Przysieka.

Przyznane gminom środki pokryją 50% kosztów inwestycji, natomiast dofinansowanie dla powiatu miechowskiego stanowi 80% wartości zadania.

Pełna lista zadań z powiatu miechowskiego, które otrzymały dofinansowanie z RFRD na remonty dróg, znajduje się tutaj:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/RFRD powiat miechowski.pdf


Wielki plac budowy


– Bilans RFRD w Małopolsce jest imponujący. Łącznie prawie 1,3 mld zł; ponad 1,2 tys. km odcinków dróg objętych pracami i 1173 zadania! Małopolska stała się wielkim placem budowy. A przypomnę, że do Małopolski w naborze na rok 2024 mogą trafić rekordowe środki: prawie 229 mln zł na nowe zadania i do tego prawie 72 mln zł na zadania wieloletnie! Konsekwentnie poprawiamy stan infrastruktury drogowej, bo to są konkrety, które służą wszystkim mieszkańcom – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– W tym roku mija pięć lat funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To sukces nas wszystkich, ale przede wszystkim samorządów. I nieprawdą jest, że rząd wspiera tylko tych, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość. Rząd współpracuje ze wszystkimi, bo dedykujemy nasze programy wszystkim Polakom, zwykłym ludziom takim jak my. RFRD daje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg, szczególnie tym mało chronionym, i likwiduje wykluczenie komunikacyjne – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Infrastruktura drogowa jest podstawą, aby powstały i mogły się rozwijać inne dziedziny w Polsce. Powiaty krakowski i miechowski są niezwykle ważne, bowiem stanowią zaplecze miasta Krakowa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak jak obiecał, od samego początku dba o infrastrukturę drogową i pomaga w jej rozwoju, nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach. Dziękuję za dobrą współpracę między rządem i samorządami, bo dzięki temu nie ma Polski A i Polski B – jest jedna, równomiernie rozwijająca się Polska –
mówi poseł Elżbieta Duda.


Dodatkowe środki dla samorządów


– To, co udało nam się w Polsce, to samorządy. Dlatego też z rządowych dotacji, a także programów środki płyną do wszystkich gmin, miast i mniejszych miejscowości. Dzięki nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej na 2023 r. samorządy jeszcze w tym roku otrzymają kolejne wsparcie w wysokości 14 mld zł. Dodatkowa pula dla małopolskich samorządów wyniesie ok. 1,2 mld zł. Środki z podziału tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki, a samorządy będą mogły same decydować o ich przeznaczeniu. To szansa na kolejne inwestycje ważne dla mieszkańców. Ogółem jednostki samorządu terytorialnego z powiatu krakowskiego otrzymają prawie 114 mln zł, zaś z powiatu miechowskiego niemal 20,5 mln zł – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.