Agresywny Ghańczyk ze sfałszowaną wizą.

Agresywny Ghańczyk ze sfałszowaną wizą.

2024-03-15 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Funkcjonariusze z Placówki SG w Krakowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w miejscowości Kraków. W wyniku zrealizowanych czynności służbowych zatrzymali obywatela Ghany.

 

Zatrzymany przez funkcjonariuszy krakowskiej Placówki obywatel Ghany dostał się do Europy nielegalnie drogą morską w 2017 roku – najpierw z Libii do Hiszpanii, a następnie do Francji i Niemiec. W trakcie pobytu w Niemczech za pośrednictwem Ambasady Ghany w Berlinie uzyskał paszport, którym posłużył się w trakcie kontroli. W dokumencie przedstawionym przez cudzoziemca podczas kontroli umieszczona była estońska wiza Schengen, która okazała się sfałszowana. 

Obywatel Ghany nie posiadał innych dokumentów, uprawniających go do pobytu na terytorium RP oraz przekroczył granicę z Niemiec do Polski wbrew obowiązującym przepisom.

 

Podczas czynności prowadzonych przez strażników granicznych, zatrzymany mężczyzna zaczął zachowywać się nerwowo. Podjął również próbę ucieczki. 38-latek został natychmiast obezwładniony, zastosowano wobec niego środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, a następnie dokończono czynności służbowe wobec zatrzymanego.

 

Komendant Placówki SG w Krakowie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemca.

 

Wobec ob. Ghany wszczęto postępowanie przygotowawcze, w ramach którego przedstawiono podejrzanemu zarzut o czyn z art. 270 § 1 Kodeksu karnego i 224 § 2 Kodeksu karnego, tj. posłużenia się trakcie kontroli legalności pobytu, uprzednio przerobionym dokumentem w postaci wizy, zamieszczonej w paszporcie a także stosowania przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej.  

 

Cudzoziemiec przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny w wysokości 5 000 zł w wymiarze, przepadek dowodu rzeczowego oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego. Decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie  został umieszczony  w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców na okres trzech miesięcy.

 

Źródło: Karpacko Oddział Straży Granicznej