Blisko 5 mln zł ze środków rządowych na stabilizację osuwiska w Rabce-Zdroju.

Blisko 5 mln zł ze środków rządowych na stabilizację osuwiska w Rabce-Zdroju.

2024-03-11 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

To jedno z najważniejszych zadań infrastrukturalnych na terenie gminy Rabka-Zdrój, które będzie realizowane w najbliższym czasie. Pozwoli uporać się ze skutkami i zagrożeniami, jakie stworzyło osuwisko uaktywnione w 2022 r. Realizację inwestycji umożliwią środki z rezerwy celowej budżetu państwa. W Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju podpisano dzisiaj umowę gwarantującą blisko 5 mln zł dofinansowania dla samorządu.

 

Sygnatariuszami umowy byli: reprezentujący wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara – dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik oraz burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder. W wydarzeniu uczestniczyły posłanki Urszula Nowogórska oraz Weronika Smarduch. Obecny byli także radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Barnaś oraz dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Sławomir Dyl. Po podpisaniu umowy na terenie, gdzie realizowana będzie inwestycja, odbył się briefing prasowy, podczas którego zaprezentowano zakres zaplanowanych prac.

 


Zatrzymać żywioł

– Mam nadzieję, że prace tutaj na osuwisku będą przebiegały szybko i bezkolizyjnie, a wykonawca, który będzie realizował to zadanie, doskonale sobie z nim poradzi. Jestem pewna, że niedługo będziemy mieli okazję spotkać się tutaj na otwarciu tej drogi – mówi posłanka Urszula Nowogórska.

 

– Sprawa osuwiska w Rabce-Zdroju jest trudna, szczególnie dla mieszkańców, którzy muszą korzystać z objazdów, aby dostać się do innych części naszego województwa. W zeszłym tygodniu gościliśmy w Małopolsce ministra finansów Andrzeja Domańskiego, z którym szczegółowo omówiliśmy sytuację. Pan minister uznał osuwisko za sprawę priorytetową, dzięki czemu udało się szybko znaleźć środki w rezerwie budżetowej na przeciwdziałanie temu problemowi – podkreśla posłanka Weronika Smarduch.

 

– Kwestią miesięcy jest rozwiązanie problemu mieszkańców Rabki-Zdroju związanego z osuwiskiem. Wielkie podziękowania dla Pana Wojewody za szybkie działanie oraz dla Pań Posłanek za starania podjęte na rzecz naszego regionu – mówi Stanisław Barnaś radny województwa Małopolskiego.

 

– Ta historia ma swój początek w 2022 r., kiedy to intensywne opady deszczu uaktywniły w Rabce-Zdroju osuwisko. Spowodowało ono liczne spękania w pasie drogi gminnej – ulicy Zakopiańskiej, zlokalizowanej nad linią kolejową Kraków – Zakopane. Powstało też realne zagrożenie uszkodzenia sąsiadujących sieci gazowej i wodociągowej. Podpisana dziś umowa to konkretny krok, żeby zatrzymać żywioł: ustabilizować osuwisko i odbudować drogę. 4,8 mln zł z budżetu państwa pozwoli naprawić szkody wyrządzone przez ruchy osuwiskowe i przywrócić pierwotną funkcjonalność tego miejsca – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

 

– Dzisiaj podpisaliśmy również umowę z wykonawcą, który bardzo szybko wejdzie na teren inwestycji. Mam nadzieję, że już w wakacje będziemy mogli korzystać z odbudowanej ul. Zakopiańskiej. Dla nas jest to jedna z najważniejszych dróg wjazdowych do Rabki-Zdroju i w tej chwili jest to ogromne utrudnienie, bo spowodowało korki na innych drogach gminnych. Dziękuję za te środki – dodaje burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder.

 


Długi proces ze szczęśliwym finałem

 

Zadanie dotyczące prac na osuwisku w Rabce-Zdroju zarekomendowane zostało do objęcia dofinansowaniem ze środków rządowych przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków w grudniu 2022 r.

 

Gmina najpierw otrzymała środki na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (ponad 121 tys. zł). Dodatkowo samorząd z własnych środków zapewnił przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej.

 

W październiku 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał gminie 4,8 mln zł na właściwe prace stabilizujące osuwisko, jednakże w postepowaniu przetargowym nie udało się wyłonić wykonawcy. Samorząd nie mógł wykorzystać przyznanych środków.

 

9 stycznia 2024 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynął ponowny wniosek burmistrza Rabki-Zdroju o udzielenie wsparcia dla robót właściwych polegających na stabilizacji osuwiska i odbudowie drogi gminnej (ul. Zakopiańska). Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar niezwłocznie wystąpił do Ministra w sprawie możliwości ponownego przyznania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na to zadanie.

 

Przychylając się do wniosku wojewody Krzysztofa Jana Klęczara, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz podjął decyzję o przyznaniu kwoty 4,8 mln zł dla gminy Rabka-Zdrój. W minionym tygodniu Minister Finansów przeznaczył środki na wnioskowane zadanie.

 

– Siła żywiołu i skutki jego działania bywają ogromne. Osuwisko, które ujawniło się na ul. Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju, wymaga umocnienia terenu. To zabezpieczy drogę, ale też budynki położone nad nią. Co więcej, ul. Zakopiańska zlokalizowana jest nad linią kolejową Kraków-Zakopane. Zakres planowanych prac jest znaczący i znaczące jest wyzwanie. Przyznane wsparcie daje gwarancję, że prace nie będą musiały być odsuwane w czasie – podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie