Małopolska: niemal 95 tys. cudzoziemców.

Małopolska: niemal 95 tys. cudzoziemców.

2024-03-10 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Na koniec stycznia tego roku w województwie małopolskim było 94 955 cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS. To nieznaczny wzrost w porównaniu do stycznia 2023 roku, kiedy zgłoszonych obcokrajowców było 93 182.

 –

W Polsce liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS przekroczyła 1 mln 124 tys.

W Małopolsce najliczniejszą grupą obcokrajowców w rejestrach ZUS są obywatele Ukrainy. Na koniec stycznia było ich ponad 60 tys. (w krakowskim ZUS ponad 42,9 tys., prawie 9,2 tys. w sądeckim oddziale, w chrzanowskiej placówce – 5,2 tys., a w Tarnowie – ponad 2,8 tys.). To niewielki spadek porównując do stycznia 2023 r., kiedy było zgłoszonych 60,6 tys. Ukraińców.

Na drugim miejscu, wśród cudzoziemców w naszym regionie, są Białorusini – 8,4 tys. Na trzecim – Hindusi, których w rejestrach ZUS jest już ponad 3 tys.

Znacząco przybyło cudzoziemców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Ich liczba na koniec stycznia 2023 roku wynosiła 2,9 tys. i wzrosła w ciągu roku do ponad 5 tys.

 

 

oddział ZUS: Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych
styczeń 2023 r. styczeń 2024 r.
Kraków 70 263 71 203
Nowy Sącz 12 969 12 882
Chrzanów 6 523 7 291
Tarnów 3 427 3 579

 

 

Źródło: ZUS