Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Rabce-Zdroju.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Rabce-Zdroju.

2024-02-29 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przygotowuje uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, tj. niewidomych lub słabowidzących i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym do samodzielności w życiu dorosłym. Kształcenie obejmuje zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne oraz przysposobienie do pracy. W ramach przysposobienia do pracy uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie gospodarstwa domowego, zajęć kulinarnych, rękodzieła, prac ogrodniczych oraz prac biurowych.

 

– 3 letnie kształcenie do 24 r. życia z możliwością zakwaterowania w internacie.

 

– Zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne, przysposobienie do pracy (gospodarstwo domowe, zajęcia kulinarne, rękodzieło, ogrodnictwo, prace biurowe)

 

– Indywidualne Programy Edukacyjne – Terapeutyczne.

 

Dla kogo?

 

– Absolwenci 8 letniej szkoły podstawowej

 

– Osoby z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

– Osoby z niepełnosprawnością sprężoną, tj. niewidomi lub słabowidzący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Rekrutacja trwa.

 

Kontakt:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce-Zdroju

ul. Słoneczna 11

 

tel. 18 267 65 25

 

Źródło: UM Rabka-Zdrój