Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza nabór do Programu Rządowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza nabór do Programu Rządowego „Ciepłe Mieszkanie”.

2024-02-29 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, lub najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy (jeżeli nie wszystkie lokale w budynku są Gminy) znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Program wspiera demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz:

 

 • podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC,

 

 • montaż kotłów gazowych kondensacyjnych,

 

 • montaż kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie emisyjnym,

 

 • montaż kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie emisyjnym,

 

 • montaż kotłów na energię elektryczną,

 

 • montaż pomp ciepła powietrze/woda,

 

 • montaż pomp ciepła powietrze/powietrze.

 

Możliwe będzie również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi oraz wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Dodatkowo do programu mogą zgłaszać się wspólnoty mieszkaniowe, posiadające w budynku od 3 do 7 lokali, na zadania:

 

 • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów c.o. lub c.o. i c.w.u. Dopuszcza się wykonanie dodatkowo:
  • instalacji c.o. i/lub c.w.u.,
  • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram garażowych,
  • dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytów energetycznych, dokumentacji projektowej czy ekspertyz;

 

 • j. w. oraz dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 

 • przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące wykonanie:
  • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi czy bram garażowych,
  • dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej czy ekspertyz,
  • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 

 

W przypadku zainteresowania naborem należy złożyć wypełnioną ankietę (wg. załączonego wzoru poniżej) w Urzędzie Miasta Nowy Targ (ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ) w godzinach pracy Urzędu lub wysłać e-mailem: umnt@um.nowytarg.pl.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 18 26 11 291.

 

Termin składania ankiet przez zainteresowanych upływa 4 marca 2024 r.

 

Informujemy, że realizacja programu uzależniona będzie od przyznania Gminie Miasto Nowy Targ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://wfos.krakow.pl/cieple-mieszkanie/.

 

Materiały:

 

– Wzór Ankiety do Programu Rządowego „Ciepłe Mieszkanie”.

 

Źródło: UM Nowy Targ