Spotkanie strażaków województwa małopolskiego.

Spotkanie strażaków województwa małopolskiego.

2024-02-27 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

W dniu 26 lutego w Operze Krakowskiej Druhny i Druhowie z terenu całej Małopolski uczestniczyli w tym niezwykłym wydarzeniu, które było doskonałą okazją do spotkania się, wymiany doświadczeń oraz podsumowania wspólnych działań i osiągnięć w roku 2023.

 

Z Gminy Kalwaria Zebrzydowska w uroczystości uczestniczyli Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Przedstawiciele Zarządu MG OSP Tadeusz Chrostek i Jan Wiecheć, druh Artur Bartoszek, druh Mateusz Gibas, Radny Rady Miejskiej Marcin Zadora, pracownik Urzędu Miasta Zofia Jończyk. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przyznał środki finansowe dla 19 gmin, na terenie których działają jednostki OSP, które wykazały się w ubiegłym roku najwyższą aktywnością, interweniowały najczęściej (wyjazdy i udziały w akcjach) w swoich powiatach. Każda z gmin otrzymała 10 000 zł na realizację zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla wspomnianych jednostek. W powiecie wadowickim pomoc finansowa trafiła do Gminy Kalwaria Zebrzydowska z przeznaczeniem na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kalwaria Zebrzydowska. Symboliczny czek dla Gminy odebrali Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, druh Artur Bartoszek i druh Mateusz Gibas.

 

Przypomnijmy: Druhowie z OSP Kalwaria Zebrzydowska w 2023 roku zanotowali 102 wyjazdy: 14 pożarów, 69 miejscowych zagrożeń oraz 19 alarmów fałszywych. Jest to największa ilość wyjazdów spośród wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, a także z terenu powiatu wadowickiego.Dziękujemy za waszą pracę – Niech św. Florian ma Was w opiece!

 

Źródło: Gmina Kalwaria Zebrzydowska