Celem jest „105 litrów krwi na 105. rocznicę powstania Policji”. 22 lutego br. w sądeckiej komendzie zebrano ponad 14 litrów cennego płynu.

Celem jest „105 litrów krwi na 105. rocznicę powstania Policji”. 22 lutego br. w sądeckiej komendzie zebrano ponad 14 litrów cennego płynu.

2024-02-23 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Dla upamiętnienia 105. rocznicy powstania polskiej Policji na terenie województwa małopolskiego prowadzona jest akcja krwiodawstwa pod hasłem „105 litrów krwi na 105. rocznicę powstania Policji”. Aktywnie włączyła się w nią również sądecka komenda,  (22 lutego br.) podczas zbiórki krwi zebrano ponad 14 litrów tego cennego płynu.

 

22 lutego br. przed salą konferencyjną Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu od godziny 8:00 krwiodawcy ustawiali się w kolejce do rejestracji. Wśród nich byli m.in. policjanci oraz pracownicy cywilni sądeckiej komendy, funkcjonariusze Policji z jednostek ościennych, mundurowi z Zakładu Karnego oraz Straży Miejskiej w Nowym Sączu, a także mieszkańcy naszego regionu. Łącznie tym cennym darem podzieliły się 32 osoby, oddając łącznie 14 400 mililitrów życiodajnego płynu. Zebrana krew trafi do pacjentów małopolskich szpitali i klinik.

 

Zbiórkę zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy naszej jednostce oraz Zarząd Terenowy w Nowym Sączu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, natomiast profesjonalną obsługę medyczną zapewnili pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz sądeckiego oddziału RCKiK.

 

Dziękujemy wszystkim osobom, które oddały krew w sądeckiej komendzie Policji, a jednocześnie zachęcamy do dalszego włączania się w tę szlachetną inicjatywę, którą można wspierać do końca lipca br., oddając krew w oddziałach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Przy rejestracji należy poinformować, że oddaje się krew na akcję „105 litrów krwi na 105. rocznicę powstania Policji” (ma nadany indywidualny numer K 105).

 

Źródło: KMP Nowy Sącz