Wzmożona aktywność osuwiska w Krzywaczce – zmiana organizacji ruchu.

Wzmożona aktywność osuwiska w Krzywaczce – zmiana organizacji ruchu.

2024-02-16 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

W dniu 9 lutego w miejscowości Krzywaczka zaobserwowano wzmożoną aktywność czynnego osuwiska obejmującego swym zasięgiem część działki drogowej nr 346/1 (Droga wewnętrzna tzw. ”Działowa”).

 

W obszarze ruchów mas ziemnych została uszkodzona nawierzchnia drogi uniemożliwiając bezpieczny przejazd.

 

W trybie awaryjnym została zamknięta (wyłączona z ruchu) część drogi. Wprowadzono zapory drogowe oraz znak B1 – zakaz ruchu w obu kierunkach.

 

Gmina zamówiła również tablice uzupełniające F5 i F9 które zamontowane zostaną na najbliższych skrzyżowaniach.

 

Mieszkańców korzystających na co dzień  z tego odcinka drogi przepraszamy za utrudnienia związane z koniecznością objazdu.

 

Dojazd do zabudowań położonych na południe od osuwiska jest zapewniony drogą powiatową przez centrum miejscowości oraz gminnymi drogami wewnętrznymi.

 

W obecnym roku planowany jest remont nawierzchni drogi 346/1 od granicy z Bęczarką  do ostatnich zabudowań przed terenem osuwiskowym.

 

Źródło: UG Sułkowice