Uzyskaj dotację, to czas na „Stop smog”.

Uzyskaj dotację, to czas na „Stop smog”.

2024-02-13 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Nawet 53 tysiące złotych na wymianę starych, ponad 10-letnich urządzeń grzewczych na ogrzewanie niskoemisyjne oraz na termomodernizację budynku można otrzymać w ramach programu „Stop smog”. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 16 lutego.

 

Wysokość dotacji w ramach programu wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 52 966,10 zł dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach, dla jednego lokalu.

 

Program „Stop smog” skierowany jest do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, tj. najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków.

 

Beneficjentami programu „Stop smog” mogą być osoby, których dochód miesięczny:

  • w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 2779,77 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 175 proc. kwoty najniższej emerytury)
  • w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty 1985,55 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 125 proc. kwoty najniższej emerytury).

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, przesyłać na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków lub w wersji elektronicznej:

  • opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP
  • podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza: jp.umk@um.krakow.pl

 

Więcej informacji o naborze znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: Rynek Podgórski 1, pokój 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30 lub telefonicznie pod numerem infolinii: 12 616 88 48.

 

Źródło: UM Kraków