Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

2024-02-08 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Zarząd Województwa Małopolskiego w środę, 7 lutego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Kierując się intencją wspierania zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2024 roku – pn. „Małopolski Klub 2024”.

 

Celem realizacji zadań konkursowych jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie instytucjonalne działalności podmiotów realizujących zadania w obszarze kultury fizycznej z siedzibą w województwie małopolskim, a także inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.

 

W ramach konkursu dofinansowane będą zadaniaktórych przedmiotem są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego w zakresie szkolenia sportowego:

 

  1. Komponent/komponenty obowiązkowe:
    • przeprowadzenie zajęć sportowych/treningów i/lub;
    • organizacja obozu sportowego i/lub;
    • organizacja wyjazdu na rozgrywki/mecze sportowe.

 

  1. Komponent fakultatywny: zakup sprzętu sportowego.

 

Oferty, których realizacja zadania rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 czerwca 2024 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2024  r. należy składać w terminie do 29 lutego 2024 r., do godz. 16.00.

 

Maksymalna kwota oczekiwanej przez oferenta dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 30 tys. zł.

 

Regulamin konkursu dostępny pod adresem: bip.malopolska.pl

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego