Niby Francuz chciał lecieć do Berlina, a pojechał do ośrodka.

Niby Francuz chciał lecieć do Berlina, a pojechał do ośrodka.

2024-02-07 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Oczekując na krakowskim lotnisku na odlot samolotu rejsowego do Berlina, cudzoziemiec stał się przedmiotem zainteresowania funkcjonariuszy Placówki SG w Krakowie – Balicach. Finalnie, zamiast do Berlina, trafił do jednego z ośrodków dla cudzoziemców w Polsce.

 

27-letni mężczyzna został wylegitymowany w ramach patrolu mającego na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji  przez funkcjonariuszy PSG w Krakowie- Balicach, a następnie wszczęta została  wobec niego kontrola legalności pobytu. Przedstawiony przez cudzoziemca francuski paszport figurował jednak w bazach poszukiwawczych. 

Cudzoziemiec, jak się okazało obywatel Bangladeszu, posłużył się w trakcie legitymowania przerobionym francuskim dokumentem, wystawionym na dane innej osoby.

 

Dane Banglijczyka figurowały ponadto w jednej z dostępnych baz, jako osoby, której nie należy zezwolić na wyjazd z Polski.

 

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przedstawiono mu zarzut usiłowania przekroczenia granicy państwowej przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się przerobionym dokumentem. Dokument został zatrzymany jako dowód w sprawie.

 

W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego ww. cudzoziemiec przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze.

 

Wobec mężczyzny wszczęto ponadto postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu.

 

Cudzoziemiec został umieszczony w jednym z ośrodków dla cudzoziemców na okres 3 miesięcy, gdzie będą trwały dalsze czynności.

 

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej