W Krakowie zatrzymano troje obywateli Turcji.

W Krakowie zatrzymano troje obywateli Turcji.

2024-01-31 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie w wyniku kontroli legalności pobytu, przeprowadzonej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zatrzymali troje obywateli Turcji (1 kobietę i 2 mężczyzn).

 

Dwoje z cudzoziemców wjechało do Polski z Niemiec. Posiadali oni nieważne wizy niemieckie. Tłumaczyli, iż przyjechali na terytorium RP celem podjęcia pracy.Natomiast trzeci z Turków przyjechał na nieważnej wizie czeskiej, najpierw w ramach turystyki pobytowej, a następnie postanowił zostać w Polsce i podjąć pracę.

 

Pobyt obywateli Turcji na terytorium RP był nielegalny. Żaden z cudzoziemców w dniu kontroli nie posiadał dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w RP, a także na terytorium innych państw strefy Schengen.

 

W związku z powyższym Komendant Placówki SG w Krakowie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.

 

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej