Ruszył nabór na Partnerów projektu SPIN.

Ruszył nabór na Partnerów projektu SPIN.

2024-01-31 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o uruchomieniu naboru na Partnerów do nowej edycji projektu SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy. Ich rolą będzie wspieranie małopolskich przedsiębiorstw w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji. Termin zgłoszeń upływa 20 lutego 2024 o godz. 15.

Celem projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy jest podniesienie innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw poprzez współpracę z naukowcami. Za jej nawiązywanie odpowiedzialni będą Partnerzy wyłonieni w otwartym naborze. Poprzez udział w projekcie przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z proinnowacyjnych usług świadczonych przez Partnerów, specjalizujących się w dziedzinach wpisujących się w Małopolskie Inteligentne Specjalizacje.

 

W projekcie SPIN, realizowanym od kilku lat w Małopolsce wypracowaliśmy model współpracy samorząd-nauka-biznes, który jest efektywny i dobrze się sprawdza. Świadczy o tym sukces poprzedniej edycji projektu – ze wsparcia skorzystało 457 przedsiębiorców, dla których udzielonych zostało 1280 usług doradczych. Do obecnej edycji poszukujemy Partnerów, którzy posiadają odpowiedni potencjał naukowy, by doradzać małopolskim przedsiębiorcom, a także chcą aktywnie dzielić się swoją wiedzą

 

– mówi Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

 

Kto może zostać Partnerem?

 

Partnerami mogą być wyłącznie podmioty, których siedziba i zakres działalności znajduje się na terenie województwa małopolskiego:

 

  • jednostki naukowe rozumiane jako:
  • uczelnie,
  • Polska Akademia Nauk oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 roku o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
  • akredytowane ośrodki innowacji – podmiot lub konsorcjum podmiotów działające na rzecz innowacyjności, które uzyskały akredytację ministra właściwego do spraw gospodarki w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego naboru na Partnerów, w tym konieczne do spełnienia wymogi, zawiera Regulamin otwartego naboru na Partnerów do wspólnej realizacji projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy dostępny na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy planowany jest do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Priorytet 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju przedsiębiorczości; Działanie 1.5 Regionalny ekosystem innowacji.

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego