Cel: wspierać miasta w zrównoważonym rozwoju. Otwarcie Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej.

Cel: wspierać miasta w zrównoważonym rozwoju. Otwarcie Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej.

2024-01-31 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Politechnika Krakowska zyskała nową jednostkę badawczą. Na terenie kampusu uczelni w Czyżynach powstało Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Będzie to przestrzeń do badań modelowych i symulacji komputerowych m.in. dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast. W uroczystym otwarciu Laboratorium uczestniczył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Obecny był także wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron.

– Krakowskie środowisko akademickie nie zwalnia tempa i nieustannie rozwija możliwości naukowe. Dziś otwiera się nowoczesne Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej. To tu będą prowadzone zaawansowane badania, których wyniki przysłużą się m.in. walce ze smogiem i poprawie jakości powietrza. Dzięki działalności badawczej Laboratorium możliwe będzie efektywne wsparcie miasta w zrównoważonym rozwoju – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Uroczystość otwarcia Laboratorium rozpoczął rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Głos zabrała także dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej (któremu podlega Laboratorium) dr hab. inż. Lucyna Domagała.

Po przedstawieniu projektu Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej podpisane zostały umowy pomiędzy Politechniką Krakowską a partnerami biznesowymi, samorządowymi i instytucjonalnymi o współpracy w zakresie wykorzystania nowej infrastruktury badawczej. Umowy podpisały m.in. takie firmy i instytucje jak Fakro i Maspex czy Polski Związek Narciarski. Następnie została uroczyście przecięta wstęga. Spotkanie zakończyło zwiedzanie trzech tuneli aerodynamicznych znajdujących się na wyposażeniu Laboratorium.

———-*-
Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej to trzykondygnacyjny budynek (w tym jedna kondygnacja podziemna) o powierzchni ponad 1,6 tys. m2 i kubaturze niemal 12 tys. m3. Sercem Laboratorium są dwa duże tunele aerodynamiczne o obiegu zamkniętym. Każdy z nich wyposażony jest w dwie przestrzenie pomiarowe (górną i dolną) oraz zróżnicowany system wentylatorów i elementów infrastruktury technicznej kształtujących parametry napływającego powietrza.

——

W jednostce świadczony będzie szereg usług badawczych, dotyczących m.in. kanałów przewietrzania miast. Mogą one dostarczyć planistom i projektantom wiedzę przydatną do projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących czy wznoszenia nowych budynków (zwłaszcza wysokich). Na podstawie wyników prowadzonych badań i analiz możliwa będzie m.in. ocena efektywności proponowanych rozwiązań już na wczesnym etapie procesu decyzyjnego.

Nowoczesne wyposażenie Laboratorium daje także możliwość opracowywania map topograficznych uwzględniających chropowatość terenu w oparciu o komputerowy model przestrzenny terenu. Możliwe jest także prowadzenie szerokich badań klimatycznych poprzez symulacje opadów i wiatru.

Wartość Laboratorium to ponad 34 mln zł. Jego budowa była możliwa dzięki wsparciu ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2020-2024. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości niemal 17,5 mln zł. Resztę kosztów pokryły środki własne uczelni i Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki Kraków