Spotkanie Zespołu ds. budowy i utworzenia na terenie miasta Wieliczka Szpitala Uniwersyteckiego.

Spotkanie Zespołu ds. budowy i utworzenia na terenie miasta Wieliczka Szpitala Uniwersyteckiego.

2024-01-28 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Zarządzeniem z dnia 18 stycznia 2024 r. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł powołał Zespół ds. budowy na terenie miasta Wieliczka Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz centrum dydaktycznym dla studentów.

W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka. Zadaniem Zespołu jest koordynacja działań Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz Miasta i Gminy Wieliczka zmierzających do budowy i utworzenia na terenie miasta Wieliczka Szpitala Uniwersyteckiego z przychodnią oraz centrum dydaktycznym dla studentów. W dniu 25 stycznia odbyło się pierwsze, robocze posiedzenie Zespołu zadaniowego.

 

– Podczas pierwszego spotkania Zespołu zadaniowego ds. budowy i utworzenia szpitala w Wieliczce uzgodniliśmy harmonogram działań na najbliższe miesiące oraz rozmawialiśmy o koncepcji funkcjonowania szpitala w Wieliczce. Pracujemy również nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. – wyjaśnił Piotr Krupa, zastępca Burmistrza ds. Inwestycji, przewodniczący Zespołu.


– 28 września ubiegłego roku wspólnie z prof. Tomaszem Grodzickim Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum podpisaliśmy akt notarialny dot. przekazania gruntu pod budowę na terenie Wieliczki Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum Dydaktycznym dla Studentów. Teraz rozpoczynamy robocze przygotowania, by realizacja tego strategicznego dla Wieliczki projektu stała się faktem. Pracować należy intensywnie, bowiem zakładamy, że dla tak istotnego przedsięwzięcia uda się pozyskać finansowe z Krajowego Programu Odbudowy. Cieszę się, że możemy stworzyć warunki dla realizacji tak strategicznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka inwestycji. Bardzo dziękuję wszystkim za podjęcie tego kierunku na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców i zabezpieczenia ich potrzeb w tym zakresie. – podkreśla Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.


PRZYPOMNIJMY:
Miasto i Gmina Wieliczka zdeklarowała w drodze aktu notarialnego przekazanie odpowiedniego terenu pod budowę szpitala, przygotowanie koncepcji uzbrojenia przedmiotowego terenu w wodę, odprowadzenie ścieków, gaz i energię elektryczną oraz przygotowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłych użytkowników wybudowanego obiektu.


Uniwersytet zdeklarował po spełnieniu wymogów formalnych i uzyskaniu środków finansowych na realizację Przedsięwzięcia, w terminie 5 lat od zawarcia umowy darowizny rozpocząć proces inwestycyjny na działkach numer 309/32 i 309/1, a po oddaniu obiektu do użytkowania zapewnić prowadzenie w nim działalności leczniczej, w ramach uniwersyteckiego podmiotu leczniczego SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

W kolejnym kroku Rada Miejska w Wieliczce na sesji w dniu 2 czerwca 2023 r. podjęła stosowna uchwałę w sprawie wyrażeniu zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum gruntu stanowiącego własność Gminy Wieliczka na rzecz realizacji inwestycji dot. budowy szpitala, która prowadzić będzie Uniwersytet Jagielloński -Collegium Medicum.

 

Warto przywołać wypowiedź prof. Tomasza Grodzickiego podczas Międzynarodowej Konferencji Ekonomia-Finanse-Zarządzanie w Wieliczce: – Współpraca z Wieliczką jest dowodem na to, w jaki sposób odpowiadać na współczesne wyzwania w obszarze medycznym. Myślę, że dzisiaj mówienie o ekonomii, finansach i zarządzaniu – nowych wyzwaniach – nie może być oderwane od medycyny. Pandemia jednoznacznie nam uświadomiła, że medycyna jest dla nas wszystkich kluczowa i to niezależnie od miejsca zamieszkania, niezależnie od państw i kontynentów.

 

Źródło: UM Wieliczka