Dotacja do zbiorników na deszczówkę – 29 stycznia rozpoczęcie naboru.

Dotacja do zbiorników na deszczówkę – 29 stycznia rozpoczęcie naboru.

2024-01-27 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Rozpoczynamy nabór wniosków do dotacji dla inwestycji służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych. Startujemy 29 stycznia w poniedziałek, nabór trwał będzie do odwołania. Wnioski dostępne są w Wydziale Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Rynek 12, wejście od ul. Krzywej) oraz w załączniku.

 

Wnioski składać można na Dzienniku Podawczym, ul. Rynek 14 (parter) oraz za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

 

Beneficjentami programu zostać mogą właściciele lub współwłaściciele nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Skawina. Dofinansowanie skierowane jest do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie nieruchomości, której dotyczy dotacja. 

 

Koszty kwalifikowane inwestycji obejmują zakup:

  • naziemnego/podziemnego zbiornika na deszczówkę,
  • rury wznoszącej,
  • filtra do wody,
  • centrali deszczowych,
  • akcesoriów przyłączeniowych,
  • pokrywy z zamknięciem i sitem wlewowym,
  • pompy zatapialnej,
  • łapacza wody deszczowej,
  • instalacji elektrycznej i sterującej z niezbędnymi zabezpieczeniami (w przypadku zamkniętych systemów ogrodowych na wodę deszczową). 

 

Dofinansowanie inwestycji odpowiada sumie wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych – koszt kwalifikowany wynosi: 100 zł za każde rozpoczęte 0,1 m3 pojemności zbiornika. Łączna wartość przyznanej dotacji dla nieruchomości nie może przekroczyć kwoty 2500 zł, a w przypadku dostosowywania już istniejącego zbiornika podziemnego celem gromadzenia wód opadowych lub roztopowych nie może przekroczyć 1000 zł.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miejskiej NR XLII/605/22 z dnia 30 marca 2022 roku, która określa zasady udzielania dotacji oraz późn . zm Uchwały.

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Efektywności Energetycznej  Wydziału Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie (tel. 12 277 01 67).

 

Źródło: UMiG Skawina

 

Załączniki: