O zapadliskach w Trzebini.

O zapadliskach w Trzebini.

2024-01-16 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Z inicjatywy wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dziś spotkanie poświęcone zapadliskom w Trzebini. Uczestniczyli w nim zarówno przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, jak i trzebińskiego samorządu oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Obecny był pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski.Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar zapoznał się z podsumowaniem dotychczasowych działań prowadzonych przez SRK. Jak przekazali przedstawiciele jednostki, badaniom georadarem poddano ponad 80 ha terenu, a badaniom mikrograwimetrycznym – ponad 60 ha. Zatłoczono ok. 9 tys. m3 materiałów uzdatniających. Prace i analizy prowadzone są nadal. Burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk podkreślił natomiast wagę dopracowania rozwiązań prawnych, które usprawniłyby działania zabezpieczające, w tym te związane ze skutecznym odwodnieniem terenu. Sytuację w Trzebini monitorują także służby – Policja i Straż Pożarna.

 

Problem zapadlisk w Trzebini wymaga kompleksowego spojrzenia i ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów i służb. Jest szereg działań, które trzeba podjąć. Głos ekspertów jest tutaj kluczowy. Proszę o przygotowanie rekomendacji, które będą przedmiotem dalszych analiz. Zależy mi również na zwróceniu szczególnej uwagi na aspekt istotny dla samorządu i mieszkańców. To mianowicie, w jakim stopniu Trzebinia – wskutek występowania zapadlisk – utraciła zdolność realizacji zadań własnych i jakie rozwiązania są najbardziej istotne z punktu widzenia potrzeb mieszkańców. Ze swej strony pozostaję do Państwa pełnej dyspozycji. Podjąłem zarazem decyzję o wzmocnieniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW osobą eksperta z dziedziny inżynierii środowiska, geologii i hydrologii. Będzie to pani Anna Połoska-Wróbel, która wczoraj objęła stanowisko II zastępcy dyrektora tegoż Wydziału – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

 

Źródło: UMWM