Ponad 22 miliony zł dla Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”!

Ponad 22 miliony zł dla Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”!

2024-01-12 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Wczoraj w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zarząd Województwa małopolskiego wspólnie z przedstawicielami 23 Lokalnych Grup Działania podpisał opiewające na blisko 600 mln złotych umowy ramowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Z przyjemnością informujemy, że do Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”, której obszar obejmuje m.in. gminę Kęty, trafi ponad 22.750.000,00 zł!

Fundusze te przeznaczone zostaną na działania zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały wypracowane w drodze konsultacji społecznych, w tym spotkań z mieszkańcami oraz badań ankietowych. Oznacza to niebagatelne wsparcie dla przedsiębiorstw (największa część środków zostanie przeznaczona na dotacje na założenie własnej nowej działalności gospodarczej oraz rozwój istniejących firm poprzez działalność w zakresie turystyki, rekreacji, usług okołoturystycznych), jak również inwestycje w miejsca przyjazne mieszkańcom i turystom, odnowę obiektów zabytkowych, pomoc instytucjom kultury i wiele, wiele innych, wartościowych przedsięwzięć, które w prostej linii przyczynią się do dalszego, harmonijnego rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

– Dzięki uzyskanym funduszom możemy wspierać rozwój naszego obszaru kwotą ponad 5 mln Euro! Teraz jeszcze trochę czasu na przygotowanie odpowiednich procedur, kryteriów i ruszamy! Dziękujemy za uczestnictwo w tym procesie! To nasz wspólny sukces – informuje w swoich mediach zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”, dodając, że podpisy złożone wczoraj w Krakowie przez prezes Agnieszkę Molendę-Kopijasz i wiceprezes Urszulę Baczyńską-Śleziak stanowią znakomite zwieńczenie niełatwych, trwających ponad rok prac nad nową strategią.

 

 

– Blisko 600 mln złotych dla małopolskich Lokalnych Grup Działania czyni nasze województwo liderem, spośród wszystkich 16 regionów. Mamy najwyższy przelicznik na jednego mieszkańca, jeżeli chodzi o kwotę zadysponowaną na działalność Lokalnych Grup Działania – podkreślił podczas wczorajszego wydarzenia marszałek Witold Kozłowski, wskazując przy tym wagę zrównoważonego terytorialnie rozwoju, na straży którego stoją właśnie Lokalne Grupy Działania.

 

 

Warto zaznaczyć, że miliony złotych, które rozdysponuje „Dolina Soły”, pochodzą z wielu funduszy – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), programu regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

 

 

Źródło: UG Kęty