Rozbudowa i wzmacnianie sieci wodociągowej Stacjami Uzdatniania Wody.

Rozbudowa i wzmacnianie sieci wodociągowej Stacjami Uzdatniania Wody.

2024-01-08 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Rozpoczęła funkcjonowanie Wielicka Stacja Uzdatnia Wody w Bogucicach, równocześnie trwają prace budowlane nad rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Węgrzcach Wielkich, a zakończyły się działania nad wzmocnienie sieci wodociągowej poprzez budowę zbiornika w Sułkowie.

– Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody Węgrzce Wielkie to kolejna ważna inwestycja w Mieście i Gminie Wieliczka, która wpłynie na lepsze zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną. Należy przypomnieć, że jest to kolejna strategiczna inwestycja obok budowy Zakładu Uzdatniania Wody (ZUW) Podziemnej w Wieliczce-Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi oraz budowy zbiornika wodociągowego „Sułków I” z hydrofornią i rozbudową sieci wodociągowej.
Inwestycje te to wielozadaniowe przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym w systemie zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Wieliczka. Należy podkreślić, że Stacja Uzdatniania Wody w Bogucicach dostarcza wodę pitną przede wszystkim dla miasta Wieliczka, natomiast stacja w Węgrzcach Wielkich i zbiornik w Sułkowie poprawią zaopatrzenie wody pitnej w północnej części gmina a południe zaopatrywane jest wodą z Raby. – podkreśla Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
Nowa stacja uzdatniania wody powstaje przy czynnej, istniejącej stacji. Dzięki modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Węgrzce Wielkie zwiększona zostanie wydajność do 109 m3/h. W ramach zadania wykonany zostanie kompletny ciąg technologiczny oczyszczania wody składający się z układu napowietrzania wody, filtracji ciśnieniowej i dezynfekcji wody, całość zostanie zabudowana w budynku.
Nowa stacja uzdatniania wody wraz z hydrofornią będzie tak jak obecna podawała wodę do istniejących zbiorników wody pitnej o pojemności sumarycznej 2300 m3. Obsługa stacji będzie miała do dyspozycji w budynku pomieszczenia tj. dyspozytornię i pomieszczenie szatni wyposażonej w węzeł sanitarny.
Powstający budynek będzie dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Powierzchnia użytkowa budynku to 278,70 m2 oraz hali filtrów wraz z wyposażeniem o pow. 141 m2.
Ponadto zostanie wybudowana sieć wodociągowa o średnicy 250 mm łącząca dwie istniejące, czynne sieci wodociągowe, tj. sieć zlokalizowana w miejscowości Kokotów i w miejscowości Węgrzce Wielkie o długości ok. 2 km, wraz z przywróceniem stanu pierwotnego nawierzchni drogowych i ciągów pieszych.
Wartość inwestycji wynosi 11 300 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 000 000,00 zł., a środki własne Gminy to 6 300 000,00 zł.
Zakończenie realizacji inwestycji wraz z rozruchem stacji planowane jest w połowie roku 2024.
Równocześnie w Sułkowie wybudowany został zbiornik wody pitnej 200 m3 wraz z komorą zasuw, hydrofornią, pomieszczeniami pomocniczymi, instalacjami wewnętrznymi – wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, z zagospodarowaniem terenu.
Źródło: UM Wieliczka