Duża inwestycja na Osiedlu Łysogórskim rozpoczęta!

Duża inwestycja na Osiedlu Łysogórskim rozpoczęta!

2024-01-04 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Rozpoczęły się prace budowlane związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na Osiedlu Łysogórskim – na ul. Michny, Małej, Pułaskiego i Laskowskiego. To pierwszy etap prac.

 

 

W związku z realizacją inwestycji, zamknięty został wjazd na ul. Michny (od ul. Stróżowskiej), na której obecnie trwają roboty związane z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, przebudową sieci wodociągowej oraz przyłączaniem do budynków.

 

 

To ważna komunikacyjnie inwestycja – ulice przebiegają przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz stanowią ciąg komunikacyjny łączący drogę powiatową – ul. Krakowską z drogą wojewódzką nr 997. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, natomiast przebudowa ulic usprawni komunikację oraz poprawi bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i wszystkich uczestników ruchu. Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach.

 

 

Planowane zakończenie I etapu to grudzień 2024 r., a jego wartość to 5 937 000 zł. Wykonawcą prac jest firma Hażbud.

 

 

Domknięciem zadania będzie zaprojektowanie i wykonanie II oraz III etapu rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Pułaskiego i Laskowskiego oraz II etapu na Osiedlu Magdalena, wraz z wykonaniem inwestycji w niezbędnym zakresie na ul. Partyzantów.

Na tą inwestycję Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (pisano o tym tutaj i tutaj).

 

 

Źródło: UM Gorlice