Pozyskaliśmy dodatkowe środki na modernizację GCK.

Pozyskaliśmy dodatkowe środki na modernizację GCK.

2024-01-02 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

29 grudnia 2023 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, burmistrz Rafał Kukla odebrał z rąk Marszałka Witolda Kozłowskiego aneks do umowy na rewitalizację Gorlickiego Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – kwota dofinansowania została zwiększona o 1 322 337,69 zł!

 

Pomimo zagrożenia dla realizacji, związanego z problemami z pierwszym wykonawcą remontu Gorlickiego Centrum Kultury (o czym pisano tutaj), dzięki staraniom władz Gorlic oraz przychylności Urzędu Marszałkowskiego, udało się nie tylko utrzymać przyznane wcześniej środki, ale także zwiększyć dotację do kwoty 6 mln zł!

 

 

W drodze drugiego przetargu, umowę na dalszą rewitalizację podpisała firma „Hażbud”. Roboty idą zgodnie z harmonogramem – już po miesiącu widać efekty!

 

 

Na rewitalizację GCK-u Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

 

Źródło: UM Gorlice

Foto: www.malopolska.pl