Dotacja na przebudowę drogi w Głogoczowie.

Dotacja na przebudowę drogi w Głogoczowie.

2024-01-01 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Gmina Myślenice pozyskała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w km od 00+000 do km 0+830.60 (z wyłączeniem odcinka w km 00+280,00 do km 00+332,00) w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice”. To kolejna inwestycja w Gminie Myślenice, która ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania drogami gminnymi.

 

Umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa została zawarta w dniu 5 grudnia 2023 roku i na jej podstawie Gmina Myślenice otrzymała środki w wysokości 534 321,49 zł.

 

W dniu 13 marca 2023 roku Gmina Myślenice zawarła także umowę o dofinansowanie ww. zadania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i na jej mocy dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 1 363 076,00 zł.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 615 193,26 zł.

 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi, której efektem będzie wykonanie nakładki asfaltowej na długości około ośmiuset metrów bieżących. Ponadto zaplanowano szereg robót towarzyszących jak budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci niskiego napięcia, budowa nowego oświetlenia wzdłuż tego odcinka drogi gminnej, przebudowa istniejących zjazdów.

 

Źródło: UM Myślenice