Remont ul. Wójtowiczowej.

Remont ul. Wójtowiczowej.

2023-12-31 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Nowa nawierzchnia, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, korytka, obrzeża, utwardzone pobocza.

Ulica Wójtowiczowa w Rabce-Zdroju w km 0+215 – 0+330, to kolejna wyremontowana droga w naszej gminie. Inwestycja już się zakończyła. Całkowita wartość zadania to 461 018,45 zł, w tym przyznane dofinansowanie to 297 956,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków intensywnych opadów w 2023r.

 

Źródło: UM Rabka-Zdrój