Prezydent apeluje o ośrodek  psychiatrii dziecięcej.

Prezydent apeluje o ośrodek psychiatrii dziecięcej.

2023-12-30 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

 

Prezydent Roman Ciepiela zwrócił się w liście do Anny Czech, dyrektorki Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie, aby w związku z decyzją rządu o przeznaczeniu 3 mld zł na wsparcie onkologii oraz psychiatrii dziecięcej zintensyfikować starania o utworzenie Centrum Psychiatrii dla Dzieci w budynkach dawnego szpitalnego hotelu dla pielęgniarek.

 

Według informacji szpitala, w ubiegłym roku złożono wniosek w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia i rozmawiano z Narodowym Funduszem Zdrowia. Centrum psychiatryczne dla dzieci miałoby współpracować ze wszystkimi ośrodkami w mieście. Szpital jest gotowy, aby taki ośrodek stworzyć, ale budynki, w których jest planowane należy przebudować lub remontować, a na to brak pieniędzy.

 

Prezydent Roman Ciepiela, który skierował do Anny Czech list w tej sprawia, jest zdania, że nowy rządowy projekt ustawy okołobudżetowe z zapisem o dodatkowych pieniądzach na onkologiczne i psychiatryczne leczenie dzieci, daje możliwość uzyskania pieniędzy na niezbędne remonty, wyposażenie i uruchomienia takiego ośrodka.

 

„Z uwagi na diagnozowane potrzeby w zakresie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży, naglącym problemem jest utworzenie tej formy lecznictwa dla potrzeb mieszkańców miasta Tarnowa i regionu. Uważam, że nadszedł właściwy czas na zgłoszenie do władz centralnych i regionalnych aspiracji tarnowskiego środowiska, dotyczących zamiaru możliwie szybkiego zorganizowania opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Z racji posiadanych zasobów oraz uzyskanego doświadczenia w dziedzinie lecznictwa psychiatrycznego, naturalnym miejscem budowy tego segmentu świadczeń powinien być Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie” – napisał w liście Roman Ciepiela, a jego kopię przesłał do posłów: Urszuli Augustyn, Piotra Górnikiewicza, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Wardzały.

 

 Posłowie Koalicji 15 października pomogą. Działajcie! – dodał prezydent na swoim facebookowym profilu.

 

Źródło: UM Tarnów