Doposażenie świetlicy w Sułkowie w ramach projektu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.

Doposażenie świetlicy w Sułkowie w ramach projektu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.

2023-12-30 0 przez MalopolskaInfo24
Podziel się

Świetlica w Sułkowie zyskała nowe elementy wyposażenia obiektu w ramach realizacji zadania pt. „Doposażenie świetlicy znajdującej się we wsi Sułków”.

W ramach konkursu Gmina Wieliczka otrzymała dotacje celową w kwocie 19 860,00 zł co stanowiło 70% całości kosztów realizacji projektu.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 28 372,21 zł. Finansowy wkład Gminy Wieliczka szacowany był na 30% i wyniósł 8512,21 zł.


Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023” zakładało zakup: stołów i ław plenerowych (6 kompletów), laptopa z oprogramowaniem, przenośnego-mobilnego zestawu nagłośnienia, szafy na rzeczy (4 szt.), stołów konferencyjnych (7 szt.), telewizora, urządzenia wielofunkcyjnego, kuchenki mikrofalowej oraz czajnika elektrycznego.
Ponadto na etapie realizacji zadania w ramach otrzymanych środków została wykonana tablica informacyjna.


Wymienione elementy doposażenia będą wykorzystywane w budynku świetlicy w Sułkowie zarówno przez sołtysa i radę sołecką jak i pozostałe organizacje prowadzące swoją działalność na terenie sołectwa, do których należą: Wielickie Centrum Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół Pieśni i Tańca „Sułkowianie”, a także przez mieszkańców podczas spotkań organizowanych w obiekcie.


Zakup powyższych sprzętów miał na celu zwiększenie użyteczności obiektu, podniesienie jakości organizowanych zebrań, spotkań, zajęć oraz wydarzeń kulturalnych.

 

Źródło: UM Wieliczka